• Anasayfa
  • BÜR221 Genel Muhasebe (2021 - 2022 / 1. Yarıyıl)
  • EN
BÜR221 - Genel Muhasebe
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Genel Muhasebe BÜR221 1 3 + 1 4,0 Pdf
Birim Bölüm
BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI
Derece Seviye Ön Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Sözlü ve görsel anlatım, sunum, uygulama
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan CEYLAN
Ders Veren Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan CEYLAN
Amaç

Muhasebe ile ilgili temel kavramları özümseyerek, çift taraflı kayıt yönteminin esasları çerçevesinde temel mali tabloları düzenleyebilmeyi amaçlar.

Ders İçeriği

Muhasebe ile ilgili temel kavramlar, temel mali tablolar, hesap kavramı ve türleri, çift taraflı kayıt sistemi, varlık-kaynak-gelir gider ve maliyet hesaplarına ilişkin örnek uygulamalar

Ders Kaynakları Genel Muhasebe, Yurdakul ÇALDAĞ - Yıldız AYANOĞLU, Gazi Kitabevi, 2013.
Genel Muhasebe, Tolga Uysal - Mehmet Şenlik, Seçkin Yayıncılık, 2016.
Çözümlü Genel Muhasebe Uygulamaları, Aydın KARAPINAR ve diğ., Gazi Kitabevi, 2013.
Açıldığı Öğretim Yılı 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Önceden planlanmış özel beceriler Problem Çözme 1 14 14
Önceden planlanmış özel beceriler Problem Çözme 1 14 14
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 1 14 14
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma Ders 4 14 56
Dinleme ve anlamlandırma Ders 4 14 56
Final Final 1 1 1
Ödev 1 Ödev 1 10 2 20
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 1 1 1
Final Final 1 1 1
Ödev 1 Ödev 1 10 2 20
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 1 1 1
Toplam İş Yükü (Saat) 212
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 8,31
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Muhasebenin tanımı, amacı, işlevleri, muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, bilanço ve gelir tablosu
2 Muhasebede hesap kavramı, hesap türleri ve hesapların işleyiş kuralları
3 Tek düzen muhasebe sistemi ve hesap planı, bilanço hesapları, gelir tablosu hesapları. Muhasebede kullanılan belgeler
4 Muhasebede kayıt yöntemi, Muhasebe süreci ve işleyişi örnekleri
5 Aktif hesaplar; Hazır Değerler ve Menkul Kıymetler
6 Ticari Alacaklar
7 Stoklar ve envanter yöntemleri
8 Ara sınav
8 Ara sınav - Monografi uygulamaları
9 Mali Duran Varlıklar
10 Maddi Duran Varlıklar ve Amortisman işlemleri
11 Pasif hesaplar; Kısa Vadeli Borçlar
12 Uzun Vadeli Borçlar ve Özkaynaklar
13 Gelir Tablosu Hesapları
14 Maliyet Hesapları
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Muhasebenin temel kavramları hakkında bilgi sahibi olma.
Çift taraflı muhasebe sistemine göre temel mali işlemlerin kaydını yapar.
Muhasebenin temel kavramlarını açıklar.
Muhasebe sistemi içindeki temel denklikleri ve muhasebe sistemini tanır.
Genel muhasebe ile ilgili teorik bilgileri pratik bilgilerle ilişkilendirip analiz edebilme.
Çift taraflı muhasebe sistemine göre temel mali işlemlerin kaydını yapabilme.
Temel mali tabloları düzenler.
Muhasebe sistemi içindeki temel denklikleri ve muhasebe sistemini kavrayabilme.
Temel mali tabloları düzenleyebilme.
Genel muhasebe ile ilgili teorik bilgileri pratik bilgilerle ilişkilendirip analiz eder.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Muhasebenin temel kavramları hakkında bilgi sahibi olma. - - - - - - - - - - - - - - -
Çift taraflı muhasebe sistemine göre temel mali işlemlerin kaydını yapar. - - - - - - - - - - - - - - -
Muhasebenin temel kavramlarını açıklar. - - - - - - - - - - - - - - -
Muhasebe sistemi içindeki temel denklikleri ve muhasebe sistemini tanır. - - - - - - - - - - - - - - -
Genel muhasebe ile ilgili teorik bilgileri pratik bilgilerle ilişkilendirip analiz edebilme. - - - - - - - - - - - - - - -
Çift taraflı muhasebe sistemine göre temel mali işlemlerin kaydını yapabilme. - - - - - - - - - - - - - - -
Temel mali tabloları düzenler. - - - - - - - - - - - - - - -
Muhasebe sistemi içindeki temel denklikleri ve muhasebe sistemini kavrayabilme. - - - - - - - - - - - - - - -
Temel mali tabloları düzenleyebilme. - - - - - - - - - - - - - - -
Genel muhasebe ile ilgili teorik bilgileri pratik bilgilerle ilişkilendirip analiz eder. - - - - - - - - - - - - - - -