• Anasayfa
  • BÜR226 Yönetim Organizasyon (2020 - 2021 / 3. Yarıyıl)
  • EN
BÜR226 - Yönetim Organizasyon
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Yönetim Organizasyon BÜR226 3 4 + 0 4,0 Pdf
Birim Bölüm
BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI
Derece Seviye Ön Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Anlatım, Bireysel Çalışma, Soru-Cevap, Tartışma
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Enes Şamil MUMCU
Ders Veren Öğr. Gör. Mine ÖZER MUTLU
Amaç

Yönetim disiplini kapsamında son yüzyılda meydana gelen işletme yöneticiliğe ilişkin düşünceler, teori tartışmaları, güncel eleştiriler ve yeni yaklaşımlar dersin içeriğini oluşturmaktadır. Amaç yönetici adaylarının yöneticilik disiplininin düşünsel evrimine ilişkin birikim edinmelerini ve öngörülerini geliştirmelerini sağlamaktır.

Ders İçeriği

Yönetim ve organizasyon ile ilgili temel kavram ve tanımlar, klasik , neo klasik ve modern yönetim teorileri ile yönetimin fonksiyonları ve yönetim süreçlerini kapsamaktadır.

Ders Kaynakları Koçel, Tamer (2003), İşletme Yöneticiliği, Beta Basım Yayın, İstanbul.
Açıldığı Öğretim Yılı 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 100
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 14 42
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 3 14 42
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 5 1 5
Final Final 8 1 8
Toplam İş Yükü (Saat) 97
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 3,80
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Yönetim Organizasyonun İşletmecilik İçindeki Yeri ve Önemi
2 Yönetim, yönetici ve örgüt kavramları
3 Yönetim düşüncesinin evrimi: Klasik Yönetim Düşüncesi
4 Yönetim düşüncesinin evrimi: Neo-klasik (Beşeri İlişkiler) Yönetim Düşüncesi
5 Yönetim düşüncesinin evrimi: Modern Yönetim Düşüncesi
6 Örgüt ve çevresi ve modern yönetim düşüncesi
7 Yönetim Fonksiyonları: Planlama ve Karar Verme
8 Yönetim Fonksiyonları: Örgütleme
9 Yönetim Fonksiyonları: Yöneltme
10 Yönetim Fonksiyonları: Denetleme
11 Önderlik, Motivasyon, Güdüleme
12 İletişim, Karar verme
13 Hedeflere Göre Yönetim
14 Genel değerlendirme
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Yönetsel süreçleri kavrayabilme ve irdeleyebilme
Yönetimin ve yöneticiliğin değişken ve parametrelerini analiz edebilme
Yönetim yaklaşımlarının siyasi, ekonomik ve toplumsal yapılarla olan ilişkilerini çözümleyebilme
Eleştirel bir tarzda yönetim teorilerini değerlendirebilme ve sorgulayabilme
Çalışma hayatında günümüzde ortaya çıkan yönetime ilişkin değişimlerin tarihsel arka planının bilincinde olabilme
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Yönetsel süreçleri kavrayabilme ve irdeleyebilme - - - - - - - - - - - - - - -
Yönetimin ve yöneticiliğin değişken ve parametrelerini analiz edebilme - - - - - - - - - - - - - - -
Yönetim yaklaşımlarının siyasi, ekonomik ve toplumsal yapılarla olan ilişkilerini çözümleyebilme - - - - - - - - - - - - - - -
Eleştirel bir tarzda yönetim teorilerini değerlendirebilme ve sorgulayabilme - - - - - - - - - - - - - - -
Çalışma hayatında günümüzde ortaya çıkan yönetime ilişkin değişimlerin tarihsel arka planının bilincinde olabilme - - - - - - - - - - - - - - -