• Anasayfa
  • BÜR120 Örgütsel Davranış (2020 - 2021 / 3. Yarıyıl)
  • EN
BÜR120 - Örgütsel Davranış
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Örgütsel Davranış BÜR120 3 3 + 0 4,0 Pdf
Birim Bölüm
BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI
Derece Seviye Ön Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze eğitim
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Enes Şamil MUMCU
Ders Veren Dr. Öğr. Üyesi Emre ORUÇ
Amaç

Örgütsel davranış hakkında temel kavramları tanımlamak ve örgüt içinde çalışan bireylerin davranışlarını anlama, yorumlama, analiz etme.

Ders İçeriği

Tutum, davranış, kişilik, güç, otorite, yönetim, liderlik, çatışma, stres, motivasyon

Ders Kaynakları Davranış Bilimleri ve Örgütsel Davranış, Aydın Yılmazer, Cemal Eroğlu, Detay Yayıncılık
Örgütsel Davranış, Hasan Tutar, Detay Yayıncılık, 2016
Açıldığı Öğretim Yılı 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Önceden planlanmış özel beceriler Rol Yapma / Drama 1 1 1
Önceden planlanmış özel beceriler Rol Yapma / Drama 1 1 1
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Küçük Grup Tartışması 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme Gösterim 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme Gösterim 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Küçük Grup Tartışması 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 14 42
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 14 42
Gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması, Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, yönetsel beceriler, Önceden planlanmış özel beceriler Öğrenci Topluluğu Faaliyetleri / Projeleri 2 14 28
Gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması, Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, yönetsel beceriler, Önceden planlanmış özel beceriler Öğrenci Topluluğu Faaliyetleri / Projeleri 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 1 14 14
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 1 4 4
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 1 4 4
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma İnceleme / Anket Çalışması 1 1 1
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma İnceleme / Anket Çalışması 1 1 1
Önceden planlanmış özel beceriler Özel Destek / Yapısal Örnekler 1 14 14
Önceden planlanmış özel beceriler Özel Destek / Yapısal Örnekler 1 14 14
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 1 1 1
Final Final 1 1 1
Final Final 1 1 1
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 1 1 1
Toplam İş Yükü (Saat) 324
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 12,71
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 örgütsel davranışa giriş ve temel kavramlar
2 Motivasyon Teorileri
3 İş ve yaşam tatmini
4 Liderlik ve liderlik teorileri
5 Örgütsel çatışma ve yönetimi
6 Örgütsel değişim ve stres yönetimi
7 Vize
8 Örgütsel güç ve Politika
9 Örgüt iklimi ve kültürü
10 Örgütsel iletişim
11 Örgütsel gruplar ve takımlar
12 Mobbing ve örgütsel dışlanma
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Örgütsel davranışların verimliliğe etkilerini anlayabilme
Davranışları belirleyen temel faktörleri belirleyebilmek
Örgütlerde karşılaşılan davranışsal sorunlara çözüm önerebilme
Çeşitli kurumlara özgü davranış biçimlerini değerlendirebilme
Örgütsel davranış çerçevesini kavramak
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Örgütsel davranışların verimliliğe etkilerini anlayabilme - - - - - - - - - - - - - - -
Davranışları belirleyen temel faktörleri belirleyebilmek - - - - - - - - - - - - - - -
Örgütlerde karşılaşılan davranışsal sorunlara çözüm önerebilme - - - - - - - - - - - - - - -
Çeşitli kurumlara özgü davranış biçimlerini değerlendirebilme - - - - - - - - - - - - - - -
Örgütsel davranış çerçevesini kavramak - - - - - - - - - - - - - - -