• Anasayfa
  • ELO104 Analog Elektronik (2021 - 2022 / 1. Yarıyıl)
  • EN
ELO104 - Analog Elektronik
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Analog Elektronik ELO104 1 2 + 1 4,0 Pdf
Birim Bölüm
ELEKTRİK
Derece Seviye Ön Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Oğuzhan ÖNAL
Ders Veren Öğr. Gör. Abdurrahman BİÇER
Amaç

Yarıiletken devre elemanlarının çalışma prensiplerinin öğretilmesini; Yarıiletken devre elemanlarla yapılmış devrelerin temel hesaplarını yapabilme becerisinin kazandırılmasını amaçlar.

Ders İçeriği

İletken, yalıtkan ve yarıiletkenler, Diyotlar, BJT Transistörler, Transistörlü devre uygulamalarını kapsar.

Ders Kaynakları Electronic Devices - Floyd
Elektronik Elemanlar ve Devre Teorisi -Robert Boylestad
Açıldığı Öğretim Yılı 2007 - 2008 2006 - 2007 2008 - 2009 2003 - 2004 2005 - 2006 2004 - 2005 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması Laboratuar 3 6 18
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 14 42
Önceden planlanmış özel beceriler Problem Çözme 3 8 24
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum Sözlü 1 3 3
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 3 3 9
Kısa Sınav 1 Kısa Sınav 1 3 1 3
Final Final 5 1 5
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 4 1 4
Toplam İş Yükü (Saat) 108
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 4,24
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Atomun yapısı, N ve P yapıları
2 N ve P Maddeleri ile Yapılan Elemanlar
3 Diyot Çeşitleri ve Karakteristik Eğrileri
4 Diyotların Doğru ve Ters Polarması
5 Diyotların seri ve paralel bağlanması ve bu devrelerle ilgili problem çözümleri
6 Doğrultmaç Çeşitleri
7 Ara Sınav
7 Kenetleyici ve Kırpıcı Devreler
8 Ara Sınav+Kenetleyici ve Kırpıcı Devreler
8 Kenetleyici ve Kırpıcı Devreler
9 Özel Diyotlar
10 Transistörlerde Beyz Polarma
11 Transistörlerde Emiter Polarma
12 Transistörlerde Gerilim Bölücü Polarma
13 Transistörlerde Kollektör Geri Besleme Polarma
14 JFET ve MOSFET’lere giriş
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Yarıiletken elemanlarla devre tasarlar,
Yarıiletken devre elemanlarının çalışma prensiplerini ve sembollerini hatırlar,
BJT Polarma tiplerinin avantaj ve dezavantajlarını listeler
Yarıiletken elemanlarla kurulan devreleri çalıştırır,
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
Yarıiletken elemanlarla devre tasarlar, - - - - - - - - - - - -
Yarıiletken devre elemanlarının çalışma prensiplerini ve sembollerini hatırlar, - - - - - - - - - - - -
BJT Polarma tiplerinin avantaj ve dezavantajlarını listeler - - - - - - - - - - - -
Yarıiletken elemanlarla kurulan devreleri çalıştırır, - - - - - - - - - - - -