TAB214 - Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Hastalık ve Zararlıları
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Hastalık ve Zararlıları TAB214 4 2 + 0 4,0 Pdf
Birim Bölüm
TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER
Derece Seviye Ön Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze eğitim
EBS Koordinatörü
Ders Veren
Amaç

Canlı ve cansız hastalık etmenlerinin ve zararlıların genel özellikleri ni ve bunlardan korunma ve tedavi yöntemlerini öğretmek.

Ders İçeriği

Canlı ve cansız hastalık etmenlerini, Hastalıkların oluşumunu, Hastalık etmenleriyle bitkiler arasındaki ilşkileri, Zararlıları, Korunma ve tedavi yöntemlerini içermektedir

Ders Kaynakları Biçici M.1999, Mikoloji Ders Notları .Ç.Ü. Adana
Baloğlu S.1997 Bitkilerde Zararlı abiyotik Hastalık Etmenleri Ç.Ü. Ziraat Fakültesi
Yılmaz M.A.,Baloğlu S.,Özaslan M.1998 Viroloji Ç.Ü.Ziraat Fakültesi Ders Kitabı No: C-128 Adana
Agrios G.N. 1969,Plant Pathology. Academic Pres.New York
Kansu İ.A.1994,Genel Entomology Kıvanç Basımevi Ankara
Yılmaz M.A.1999 Viroloji. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Ders Kitabı No:C-89 Adana
Özer Z.,Önen H.,Tursun N.,Uygur F.N 1999 Türkiyenin Bazı Yabancı Otları 1999.GOP Ü.Ziraat Fakültesi Yayınları No:38,Kitap Serisi No:16
Stakman L.S. 1957,Principles of Plant Pathology.The Ronald Pres.Comp.New York
Açıldığı Öğretim Yılı 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler Seminer 1 5 5
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 1 5 5
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum Sözlü 1 2 2
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Kısa Sınav 1 Kısa Sınav 1 7 1 7
Final Final 20 1 20
Ödev 1 Ödev 1 7 1 7
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 15 1 15
Toplam İş Yükü (Saat) 103
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 4,04
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Fitoparoloji kavramı ve konuları (Simptomoloji, Etiyoloji, Patoloji, Epidemiyoloji, Hijyen ve terapi)
2 Simptomolji kavramı ve nekrotik, hipoplastik ve hiperplastik semptomlar
3 Cansız hastalık etmenleri
4 Cansız hastalık etmenleri
5 Canlı hastalık etmenleri
6 Bitkilerin Üremeleri
7 Bitki Patojeni Bakteriler
8 Arasınav,Bitki patojeni Viruslar
9 Yabancı otlar ve Çiçekli parazitik Bitkiler
10 Patoloji
11 Nematodlar
12 Entomoloji
13 Böceklerin Dış Yapıları
14 Böceklerde Vücut Kısımları ve İsimlendirilmesi
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Yabancı otlar ve parazitik bitkiler
Zararlılar (Nematodlar ve böcekler) konularında genel bilgi elde edeler
Canlı hastalık etmenleri ( Funguslar,Bakteriler ve virüslerden kaynaklanan hastalıklar)
Semptomları (Nekrotik, hipoplastik ve hiperplastik septomlar)
Cansız Hastalık Etmenleri (İklim,Toprak, zararlı atıklar ve hatalı tarımsal uygulamalardan kaynaklanan)
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Yabancı otlar ve parazitik bitkiler - - - - - - - - - - - - - - -
Zararlılar (Nematodlar ve böcekler) konularında genel bilgi elde edeler - - - - - - - - - - - - - - -
Canlı hastalık etmenleri ( Funguslar,Bakteriler ve virüslerden kaynaklanan hastalıklar) - - - - - - - - - - - - - - -
Semptomları (Nekrotik, hipoplastik ve hiperplastik septomlar) - - - - - - - - - - - - - - -
Cansız Hastalık Etmenleri (İklim,Toprak, zararlı atıklar ve hatalı tarımsal uygulamalardan kaynaklanan) - - - - - - - - - - - - - - -