• Anasayfa
  • TAB121 Botanik (2021 - 2022 / 1. Yarıyıl)
  • EN
TAB121 - Botanik
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Botanik TAB121 1 3 + 1 5,0 Pdf
Birim Bölüm
TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER
Derece Seviye Ön Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze
EBS Koordinatörü
Ders Veren
Amaç

Bitkilerin temel, morfolojik, anatomik, ve fizyolojik yapılarının kavranması

Ders İçeriği

Bitki bilimi ile ilgili genel kavramlar, bitkiler aleminde sınıflandırmanın önemi, temel olarak bir bitki hücre yapısı, organelleri, hücre bölünme safhaları ve bir bütün olarak hücreyi, bitki dokuları ve hücre organizasyonlarını, bitkilerde morfolojik, anatomik, fizyolojik ve taksonomik yapılar işlenir.

Ders Kaynakları Bitki Biyolojisine Giriş Botanik, Akman, Y., 1998., Ankara Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Palme Yayıncılık,ANKARA
Botanik; Prof. Dr. Yıldırım Akman; Yard. Doç. Dr. Kerim Günen
Açıldığı Öğretim Yılı 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 5 10 50
Gözlem/durumları işleme, Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma Saha / Arazi Çalışması 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 14 42
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 10 1 10
Final Final 15 1 15
Toplam İş Yükü (Saat) 131
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 5,14
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Bitki hücresine giriş, hücre organelleri, hücre çeperi, Plasma zarı, geçitler ve plasmodesma
2 Hücre organelleri (nukleus, kromozomlar, ribozomlar, golgi aygıtı)
3 Hücre organelleri (Kloroplastlar, Kromoplastlar, lökoplastlar, E. Retikulum, mitokondri)
4 Kristaller, Ergastik maddeler, Hücre bölünmesi
5 Bitkisel dokular
6 Vejetatif organlar (Gövde morfolojisi)
7 Vejetatif organlar (Yaprak morfolojisi)
8 Vejetatif organlar (Yaprak morfolojisi) - Ara Sınav
9 Vejetatif organlar (Kök morfolojisi)
10 Generatif organlar
11 Çiçek durumları
12 Bitkilerde üreme çeşitleri
13 Tohum morfolojisi
14 Bazı tıbbi bitkilerin morfolojisi
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Hücre organellerinin dokularla olan bağlantısını kurabilme
Bitkilerin morfolojik özelliklerini kavrayabilme, bitkisel dokuları tanımlayabilme
Hücre çeperinin yapısını ve hücreler arası geçitleri anlama
Döllenme ve zigot oluşumunu kavrayabilme, Tohumun yapısını öğrenebilme
Bitki hücresinin iç yapısını kavrama
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Hücre organellerinin dokularla olan bağlantısını kurabilme - - - - - - - - - - - - - - -
Bitkilerin morfolojik özelliklerini kavrayabilme, bitkisel dokuları tanımlayabilme - - - - - - - - - - - - - - -
Hücre çeperinin yapısını ve hücreler arası geçitleri anlama - - - - - - - - - - - - - - -
Döllenme ve zigot oluşumunu kavrayabilme, Tohumun yapısını öğrenebilme - - - - - - - - - - - - - - -
Bitki hücresinin iç yapısını kavrama - - - - - - - - - - - - - - -