• Anasayfa
  • MUH212 Muhasebe Denetimi (2021 - 2022 / 4. Yarıyıl)
  • EN
MUH212 - Muhasebe Denetimi
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Muhasebe Denetimi MUH212 4 2 + 1 5,0 Pdf
Birim Bölüm
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI
Derece Seviye Ön Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Sözlü ve görsel anlatım, sunum, tartışma.
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Ayhan GÜVEN
Ders Veren
Amaç

Muhasebe denetimi ekonomik faaliyetle de bulunan işletmelerde belirli döneme ait parasal rakamlarla ifade olunan bilgilerin önceden belirlenmiş ölçütlere ve yasalara uygunluk derecesini kontrol edip belirlemek ve bu konuda önerici ve hata önleyici bir rapor vermek amacını güder. Bu işlev bağımsız bir meslek uzmanı ya da bu konuda yeterli mesleki bilgiye sahip kişi tarafından yapılan belge ve bilgi toplaması sonunda yapılan değerlemeyi içerir. Dolayısıyla işletmenin ekonomik işleyişini olumlu yöne yönlendirmeyi hedefler

Ders İçeriği

Muhasebe denetimi ile ilgili temel kavramları açıklayarak,genel Kabul görmüş denetim standartlarını kavratabilmek ve denetim sürecinin nasıl işlediğini aktarabilmek

Ders Kaynakları Haftacı Vasfi (2011), Muhasebe Denetimi, Kocaeli, Umut Tepe Yayınları
Erdoğan Melih (2001), Denetim, Eskişehir,
Nejat Bozkurt, Muhasebe Denetimi, Alfa Basım Yayın, 2012
Prof. Dr. Melih ERDOĞAN, Denetim, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2013
Ergin Hüseyin (2006), Denetim, Kütahya, Ekpres Matbaası
Çömlekçi Ferruh (2001), Muhasebe Denetimi, Eskişehir, Birlik Ofset
S.Kardeş Selimoğlu, Ş.Uzay, Muhasebe Denetimi, Gazi Kitabevi, 2011
Açıldığı Öğretim Yılı 2006 - 2007 2008 - 2009 2007 - 2008 2003 - 2004 2005 - 2006 2004 - 2005 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 4 14 56
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması Grup Çalışması 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 14 42
Final Final 5 1 5
Ödev (Sunum) Ödev (Sunum) 5 1 5
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 3 1 3
Toplam İş Yükü (Saat) 125
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 4,90
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Genel olarak denetim kavramı ve gelişim süreci
2 Denetim ve Denetçi türleri ile Genel kabul görmüş denetim standartları
3 Bağımsız Denetim Hedefleri – Denetim kanıtları ve prosedürleri
4 Çalışma kağıtları - Denetim sürecinin aşamaları
5 Denetim Planlaması (Önemlilik – Risk)
6 İç Kontrol Yapısı (Kontrol Riski) - Analitik Prosedürler
7 Genel Denetim Planı ve Denetim Programının Hazırlanması
8 Satış ve Tahsilat Döngüsü Denetimi
9 Satın Alma Ödeme Döngüsü Denetimi
10 Stok ve Üretim Döngüsü Denetimi
11 Personel ve Ücret Döngüsü – Kaynak Elde Etme Ödeme Döngüsü – Nakit Bakiyelerinin Denetimi
12 Personel ve Ücret Döngüsü – Kaynak Elde Etme Ödeme Döngüsü – Nakit Bakiyelerinin Denetimi
13 Denetim Çalışmalarının Tamamlanması
14 Denetim Raporunun Düzenlenmesi
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Denetim ve Denetçi türleri ile Genel kabul görmüş denetim standartlarını bilir.
Denetim raporunu düzenleyebilir.
Genel Denetim Planı ve Denetim Programının Hazırlayabilir.
Muhasebe denetiminin genel yapısını, işleyişini ve tüm süreci kavrayarak denetim yapabilir hale gelir.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
Denetim ve Denetçi türleri ile Genel kabul görmüş denetim standartlarını bilir. - - - - - - - - - - - - -
Denetim raporunu düzenleyebilir. - - - - - - - - - - - - -
Genel Denetim Planı ve Denetim Programının Hazırlayabilir. - - - - - - - - - - - - -
Muhasebe denetiminin genel yapısını, işleyişini ve tüm süreci kavrayarak denetim yapabilir hale gelir. - - - - - - - - - - - - -