• Anasayfa
  • BŞÜ204 İş Yeri Eğitimi (2020 - 2021 / 4. Yarıyıl)
  • EN
BŞÜ204 - İş Yeri Eğitimi
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
İş Yeri Eğitimi BŞÜ204 4 6 + 2 10,0 Pdf
Birim Bölüm
ÜRETİMDE KALİTE KONTROL
Derece Seviye Ön Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze.
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Serkan SÖKMEN
Ders Veren Dr. Öğr. Üyesi Aslı ERGENEKON ARSLAN
Amaç

Öğrencileri meslek hayatlarına hazırlamak, kariyer hedeflerini belirlemelerinde yol gösterici olmak ve alanıyla ilgili çalışma yapabilmesini sağlamak.

Ders İçeriği

Öğrencinin mesleki eğitimine yönelik kariyer planlaması yapabilmesi, mesleğine yönelik bir konuyu çalışması, araştırması, raporlaması ve sözlü olarak sunması.

Ders Kaynakları
Açıldığı Öğretim Yılı 2018 - 2019 2020 - 2021
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Uygulama 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Dönem Sonu Uygulaması %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 6 16 96
Gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması, Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, yönetsel beceriler, Önceden planlanmış özel beceriler Öğrenci Topluluğu Faaliyetleri / Projeleri 35 1 35
Dinleme ve anlamlandırma Ders 8 16 128
Dönem Sonu Uygulaması Dönem Sonu Uygulaması 1 1 1
Uygulama 1 Uygulama 1 1 1 1
Toplam İş Yükü (Saat) 261
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 10,24
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Meslek eğitimi ile ilgili mevzuat ve uygulamalar.
2 Meslek eğitimi ile ilgili mevzuat ve uygulamalar.
3 Çalışma hayatında birey, kariyere ilişkin temel kavramlar.
4 Kariyer yönetimi.
5 Kariyer yönetimi.
6 Bireysel kariyer planlama ve geliştirme uygulamaları.
7 Özgeçmiş hazırlama teknikleri.
8 Mülakat teknikleri.
9 Mülakat teknikleri.
10 Örnek olay çözümleri.
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Öğrencinin mesleki ilgisini ve bilgi derinliğini arttırmak.
Kariyer ve kariyer yönetimi kavramlarını bilmek.
Bir raporda veya çalışmada gerekli olabilecek bilgisayar, yazılım, internet ve anket (proje, deney) çalışması yapma becerisi kazandırmak.
Bağımsız çalışma yapabilme ve kendi kendine öğrenme becerisi kazandırmak.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
Öğrencinin mesleki ilgisini ve bilgi derinliğini arttırmak. - - - - - - - - - - - - - -
Kariyer ve kariyer yönetimi kavramlarını bilmek. - - - - - - - - - - - - - -
Bir raporda veya çalışmada gerekli olabilecek bilgisayar, yazılım, internet ve anket (proje, deney) çalışması yapma becerisi kazandırmak. - - - - - - - - - - - - - -
Bağımsız çalışma yapabilme ve kendi kendine öğrenme becerisi kazandırmak. - - - - - - - - - - - - - -