EN
  • Anasayfa
  • ÜKK151 Kalite Yönetim Sistemleri I (2022 - 2023 / 1. Yarıyıl)
  • EN
ÜKK151 - Kalite Yönetim Sistemleri I
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Kalite Yönetim Sistemleri I ÜKK151 1 2 + 0 4,0 Pdf
Birim Bölüm
ÜRETİMDE KALİTE KONTROL
Derece Seviye Ön Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Ceyda KOCABAŞ
Ders Veren Öğr. Gör. Dr. Ceyda KOCABAŞ
Amaç

ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin ana ve alt maddelerini örnek uygulamalar yaparak öğrenmek.

Ders İçeriği

ISO 9001 Kalite yönetim sistemi tanıtımı, standardın felsefesi, amaçları ve önemi. Standardın temel ve alt maddelerinin tartışılması, bu maddelere ait firma uygulama örneklerinin incelenmesi. Örnek uygulamalar ve atölye çalışmaları.

Ders Kaynakları ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı notları
Açıldığı Öğretim Yılı 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Ödev 1 20
Toplam 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %40
Toplam %40
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %60
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %40
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 2 13 26
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 2 13 26
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Küçük Grup Tartışması 2 13 26
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Küçük Grup Tartışması 2 13 26
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 2 13 26
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 2 13 26
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 10 1 10
Final Final 12 1 12
Final Final 12 1 12
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 10 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 200
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 7,84
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Ders içeriğinin tanıtılması
2 Kalite kavramı ve gelişimi
3 Proses yaklaşımı
4 ISO 9001 standart maddeleri
5 Kalite Yönetim sistemi
6 Kalite Yönetim sistemi
7 Doküman hazırlama
8 Ara sınav - Doküman hazırlama
9 Yönetimin sorumluluğu
10 Kaynak yönetimi
11 Ürün gerçekleştirme
12 Ürün gerçekleştirme
13 Ölçme, analiz ve iyileştirme
14 Ölçme, analiz ve iyileştirme
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
İş akışı hazırlayabilir.
Süreçleri tanımlayabilir.
Standardın temel ve alt maddelerini bilir.
Prosedür, talimat, form, kalite planı hazırlayabilir.
Düzeltici / önleyici faaliyet başlatabilir.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
İş akışı hazırlayabilir. - - - - - - - - - - - - - -
Süreçleri tanımlayabilir. - - - - - - - - - - - - - -
Standardın temel ve alt maddelerini bilir. - - - - - - - - - - - - - -
Prosedür, talimat, form, kalite planı hazırlayabilir. - - - - - - - - - - - - - -
Düzeltici / önleyici faaliyet başlatabilir. - - - - - - - - - - - - - -