EN
  • Anasayfa
  • ÜKK152 Matematik Modelleme (2022 - 2023 / 1. Yarıyıl)
  • EN
ÜKK152 - Matematik Modelleme
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Matematik Modelleme ÜKK152 1 2 + 0 4,0 Pdf
Birim Bölüm
ÜRETİMDE KALİTE KONTROL
Derece Seviye Ön Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Ceyda KOCABAŞ
Ders Veren Öğr. Gör. Dr. Ceyda KOCABAŞ
Amaç

Yöneylem Araştırmasındaki modelleme ve karar verme kavramının, genel metodolojilerin ve çözüm prosedürlerinin öğretilmesi ve bu bilgiler kullanılarak yönetimin politika ve faaliyetlerinin bilimsel olarak tespit edilmesinin sağlanması.

Ders İçeriği

İşletmelerin sınırlı olan kaynakları dikkate alınarak, belirli hedefleri gerçeklemek için nasıl model kurulacağı ve kurulan modeli modelin yapısına göre çözüm tekniklerinin belirlenmesi, doğrusal programlamaya giriş, modelleme, grafik çözüm, simpleks ve dual simpleks metodu, ulaştırma ve atama problemleri.

Ders Kaynakları Yöneylem Araştırması, Hamdy A. Taha, Literatür Yayıncılık
Açıldığı Öğretim Yılı 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Ödev 1 20
Toplam 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %40
Toplam %40
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %60
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %40
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Önceden planlanmış özel beceriler Problem Çözme 2 12 24
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 2 13 26
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 2 13 26
Önceden planlanmış özel beceriler Problem Çözme 2 12 24
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 2 13 26
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 2 13 26
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 8 1 8
Final Final 10 1 10
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 8 1 8
Final Final 10 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 188
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 7,37
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Ders içeriğinin tanıtılması Ders
2 Matematiksel model oluşturma Ders
3 Matematiksel model oluşturma
4 Doğrusal programlama
5 Doğrusal programlama
6 Grafik çözüm
7 Grafik çözüm
8 Ara sınav - Grafik çözüm
9 Simplex metodu
10 Simplex metodu
11 Atama problemleri
12 Atama problemleri
13 Ulaştırma problemleri
14 Ulaştırma problemleri
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Kısıtlar altında amaç fonksiyonunu en iyilemek için değişkenlerin alması gereken değerleri hesaplayabilir.
Farklı metodlar kullanarak çözüme ulaşabilir.
Problemin matematik modelini kurabilir.
Problem kısıtlarını belirleyebilir.
Problem değişkenlerini tespit edebilir.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
Kısıtlar altında amaç fonksiyonunu en iyilemek için değişkenlerin alması gereken değerleri hesaplayabilir. - - - - - - - - - - - - - -
Farklı metodlar kullanarak çözüme ulaşabilir. - - - - - - - - - - - - - -
Problemin matematik modelini kurabilir. - - - - - - - - - - - - - -
Problem kısıtlarını belirleyebilir. - - - - - - - - - - - - - -
Problem değişkenlerini tespit edebilir. - - - - - - - - - - - - - -