EN
  • Anasayfa
  • ÜKK208 Kalite Kontrolde Bilgisayar Uygulamaları (2022 - 2023 / 3. Yarıyıl)
  • EN
ÜKK208 - Kalite Kontrolde Bilgisayar Uygulamaları
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Kalite Kontrolde Bilgisayar Uygulamaları ÜKK208 3 2 + 1 4,0 Pdf
Birim Bölüm
ÜRETİMDE KALİTE KONTROL
Derece Seviye Ön Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Uygulamalı eğitim.
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bülent TURAN
Ders Veren Dr. Öğr. Üyesi Bülent TURAN
Amaç

Dersin amacı kalite kontrolde kullanılan teknikleri bilgisayar programları aracılığı ile yapılmasıdır.

Ders İçeriği

İstatistik uygulamaları; standart sapma, aritmetik ortalama, kartil, mod, medyan; histogram, pasta grafiği; kontrol grafikleri;x-r, p, np, u, c grafikleri; sebep-sonuç analizi, pareto analizi; doğrusal programlama, atama problemi, taşıma problemleri, şebeke modelleri; maksimum akış, en kısa yol, minimum kapsayan ağaç, proje yönetimi,

Ders Kaynakları Pom-QM for Windows El Kitabı
Minitab Support
Açıldığı Öğretim Yılı 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 25
Uygulama 1 10
Uygulama 2 15
Toplam 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Dönem Sonu Uygulaması %50
Toplam %50
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %50
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %50
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 25
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 50
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 25
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 14 42
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 5 1 5
Dönem Sonu Uygulaması Dönem Sonu Uygulaması 10 1 10
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 3 14 42
Toplam İş Yükü (Saat) 99
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 3,88
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Dersin tanıtımı, İstatistiksel kavramlar Ders
2 Microsoft Excel - Ortalama, Mod, Medyan, 1. ve 3. Kartil Uygulamaları Ders
3 MS Excel Grafikler ve Veri Menüleri Ders
4 Minitab: Temel İstatistikler Ders
5 Minitab: Saçılım grafiği, Histogram, Sütun Grafiği Ders
6 Minitab: Kontrol Grafikleri; I, X-R, X-S Ders
7 Minitab: Kontrol Grafikleri; X, NP, U, C, Laney P ve U Ders
8 Minitab: Pareto Analizi, Senep-Sonuç Grafiği Ders
9 Minitab: Ölçüm Sistemleri Analizi ile ilgili işlemler Ders
10 Doğrusal Programlama problemlerinin elle ve MS Excel ile çözümü Ders
11 Doğrusal Programlama problemlerinin POM-QM ile çözümü Ders
12 POM-QM: Atama ve Taşıma Problemleri Ders
13 POM-QM: MRP Ders
14 POM-QM: PERT/CPM; Şebeke Problemleri Ders
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Gerekli olan çözüm metodunu seçer. Yazılı Sınav Problem Çözme Önceden planlanmış özel beceriler
Temel istatistiksel değişkenleri hesaplar. Yazılı Sınav Problem Çözme Önceden planlanmış özel beceriler
Bilgisayar programlarını kalite kontrol alanında kullanır. Yazılı Sınav Tartışmalı Ders Problem Çözme Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Önceden planlanmış özel beceriler
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
Gerekli olan çözüm metodunu seçer. 5 - - - 2 5 - - - - - - - -
Temel istatistiksel değişkenleri hesaplar. 5 1 1 3 2 3 - - - - - 3 - -
Bilgisayar programlarını kalite kontrol alanında kullanır. - - - 5 1 - - - - - - - - -