EN
  • Anasayfa
  • MOS112 Güzel Sanatlar (2022 - 2023 / 3. Yarıyıl)
  • EN
MOS112 - Güzel Sanatlar
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Güzel Sanatlar MOS112 3 2 + 0 2,0 Pdf
Birim Bölüm
ÜRETİMDE KALİTE KONTROL
Derece Seviye Ön Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Anlatım
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Tuncay DAĞLI
Ders Veren
Amaç

Sanat kültürünü, sanata bakış açısını kazandırmak. Bir sanat eserinin değerlendirilmesinde yararlı olacak bilgiler vermek.

Ders İçeriği

Görsel İletişim ve Biçimlendirme. Kültürel Miras. Sanat Eleştirisi ve Estetik

Ders Kaynakları Dünya Sanat Tarihi(Hugh Honour)
Başlangıcından bugüne çağdaş Türk resim sanatı tarihi(Adnan TURANİ)
Günümüz Türk Resim Sanatı(Ayla ERSOY)
Tablolarla Kostüm Tarihi(Elif Julide Dereboy)
Tanzimattan Cumhuriyete Türk Resmi. Sakıp Sabancı Müzesi Resim Koleksiyonu. [Sergi kataloğu].
Rönesans Düşüncesi ve Resim Sanatı(Nilüfer Öndin)
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma Ders 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma Ders 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 2 5 10
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 2 5 10
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme Gösterim 2 5 10
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme Gösterim 2 5 10
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 2 5 10
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 2 5 10
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 5 1 5
Final Final 5 1 5
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 5 1 5
Final Final 5 1 5
Toplam İş Yükü (Saat) 108
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 4,24
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Güzel sanatlar nedir?Plastik,fonetik,ritmik sanatlar.
2 Tarihten önceki devirlerde sanatlar.
3 Ön asya uygarlıklarında sanatlar.
4 Anadolu uygarlıklarında sanatlar.
5 İlkçağ uygarlıklarında sanatlar.
6 Roma sanatı.
7 Erken Hristiyan ve Bizans sanatı.
8 Ara sınav
9 Ortaçağ Avrupa sanatı.
10 Rönesans sanatı ve sanat akımları.
11 Rönesans sanatı ve sanat akımları.
12 Türk resim sanatı.
13 19.yy. ikinci yarısında Türk resim sanatının gelişimi.
14 19.yy. ikinci yarısında Türk resim sanatının gelişimi.
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Sanatsal malzemeleri kullanabilme ve uygulayabilme becerisine sahiptir.
Özgün yapıt üretmek için gerekli olan çok boyutlu düşünebilme, algılayabilme ve tasarlayabilme bilgisini ve becerisini geliştirir.
Sanat Tarihi konusunda bilgiye sahiptir.
Sanat Kültürü ve Sanatsal Eleştiri konularında bilgiye sahiptir.
Disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgiye sahiptir.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
Sanatsal malzemeleri kullanabilme ve uygulayabilme becerisine sahiptir. - - - - - - - - - - - - - -
Özgün yapıt üretmek için gerekli olan çok boyutlu düşünebilme, algılayabilme ve tasarlayabilme bilgisini ve becerisini geliştirir. - - - - - - - - - - - - - -
Sanat Tarihi konusunda bilgiye sahiptir. - - - - - - - - - - - - - -
Sanat Kültürü ve Sanatsal Eleştiri konularında bilgiye sahiptir. - - - - - - - - - - - - - -
Disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgiye sahiptir. - - - - - - - - - - - - - -