EN
  • Anasayfa
  • MOS218 Stres Yönetimi (2022 - 2023 / 3. Yarıyıl)
  • EN
MOS218 - Stres Yönetimi
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Stres Yönetimi MOS218 3 2 + 0 2,0 Pdf
Birim Bölüm
ÜRETİMDE KALİTE KONTROL
Derece Seviye Ön Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Düz anlatım ve tartışma
EBS Koordinatörü
Ders Veren
Amaç

Öğrencilerin öğrenme sorunlarını gidermek için stresle başetme yöntemlerini öğretmek, İnsan hayatında stresin yeri ve öneminden başlayarak, iş hayatında stres kaynakları ve stresle başa çıkma yolları konularında teorik temelin kazanılmasını sağlamak ve bununla birlikte, öğrencilerin aktif katılım göstereceği örnek uygulamalara ilişkin tartışmalara ve yeni araştırmalara yer vermek

Ders İçeriği

Stresin tanımları, türleri, bedensel ve davranışsal sonuçları, stres-kişilik ilişkisi, stres-iş yaşam kalitesi ilişkisi, stresle başa çıkmada bedensel, zihinsel ve davranışçı yaklaşımlar, zaman yönetimi bu dersin içeriğini oluşturmaktadır

Ders Kaynakları Acar Baltaş ve Zuhal Baltaş , Stres ve Başa Çıkma Yolları, İstanbul: Remzi Kitabevi,1999.
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 14 28
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 2 14 28
Final Final 2 1 2
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 1 1 1
Ödev (Sunum) Ödev (Sunum) 2 1 2
Toplam İş Yükü (Saat) 61
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 2,39
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Stresin Tanımları ve İlişkili Olduğu Kavramlar
2 Stres ve Psikolojik Özelliklerle İlişkisi
3 Stres Türleri
4 Stresin Bedensel, Psikolojik ve Davranışsal Sonuçları
5 İş Stresi ve Kaynakları
6 Strese Yakın Olanların Kişilik Özellikleri, A-B Tipi Davranış
7 Örgütsel Çatışma ve Yönetimi
8 Ara sınav
9 Stresle Başa Çıkma Yolları; Bedensel ve Zihinsel Teknikler
10 Stresle Başa Çıkma Yolları; Davranışçı Yaklaşım ve Teknikler
11 Zaman Yönetimi
12 İş Yaşamı Kalitesi ve Stresle İlişkisi
13 İş Kazaları ve Stresle İlişkisi
14 İşletmelerde Çalışanların Stres Düzeyinin Ölçülmesi ve Stres Yönetimine İlişkin Uygulamalar
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Öğrenciler stres sorununu kavrayıp, tartışabilir.
Öğrenciler stresle başa çıkma yöntemlerini uygulayabiirler
Öğrenciler işletmelerde stres sorununu algılayabilir.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
Öğrenciler stres sorununu kavrayıp, tartışabilir. - - - - - - - - - - - - - -
Öğrenciler stresle başa çıkma yöntemlerini uygulayabiirler - - - - - - - - - - - - - -
Öğrenciler işletmelerde stres sorununu algılayabilir. - - - - - - - - - - - - - -