EN
  • Anasayfa
  • MOS219 İnovasyon (2022 - 2023 / 3. Yarıyıl)
  • EN
MOS219 - İnovasyon
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
İnovasyon MOS219 3 2 + 0 2,0 Pdf
Birim Bölüm
ÜRETİMDE KALİTE KONTROL
Derece Seviye Ön Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Yüzyüze, Anlatım. Soru-Cevap. Tartışma.
EBS Koordinatörü
Ders Veren
Amaç

Girişimcilik ve İnovasyon kavramları hakkında bilgi vererek, inovasyon çeşitlerini tanımak, Dünyadan ve Türkiye’den yenilikçi ürün ve hizmet örnekleri, inovasyon ve Ar-Ge nin önemi ve destek programları hakkında bilgi vermek. İş fikri geliştirme ve İş planı hazırlama yöntemlerini anlamak. Yaratıcı düşünce geliştirme yöntemleri hakkında bilgi vermek ve uygulatmak. Dünya ve ülke ekonomisi açısından inovasyonun önemi, inovasyonun önündeki engeller hakkında bilgi vermek. İnovotif ürünlerin ve tasarımların kaynakları ve fikir mülkiyet hakları konusunda bilgi vermek.

Ders İçeriği

İnovasyon, Açık İnovasyon ve Girişimcilik Kavramı,İnovasyon Türleri, İnovasyonun ülkemiz ve dünya ekonomisindeki yeri ve önemi, İnovasyon ve Ar-Ge, Yaratıcı Düşünce Yaklaşımları ve İnovatif Fikir Üretim Metodları(Triz, Beyin Fırtınası, Scamper) ve Uygulamaları, İnovasyonun işletmelere ve kişilere katkısı, inovasyon süreci için gerekli organizasyon yapısı ve yönetim yaklaşımları, Ürün, süreç ve iş modeli inovasyonu; yeni iş modeli sistematiği, yeni fırsat alanlarının belirlenmesi ve değişim yönetiminde iş modeli inovasyonun kullanımı, İnovasyonda liderlik ve başarı inovasyoncuların özellikleri, Kurumlarda inovasyonun başarılı ve başarısız yönleri, Ulusal inovasyon girişimi ve yapısı, İnovasyonda Biyotaklit yaklaşımı, Uygulamalı örnekler, Fikri Mülkiyet Hakları(Patent, Faydalı Model, Tasarım, Marka, Cografi işaret…), Uygulama ve Sunumlar

Ders Kaynakları 2.Oslo Kılavuzu, Yenilik verilerinin toplanması ve yorumlanması için ilkeler, TÜBİTAK Yayınları, 2005 3.Yeni Ürün Geliştirmede İnovasyon, Serkan Kılıç, Seçkin Yayınları.
İşletmelerde Bilgi İnovasyon ve Yeni Ürün Geliştirme Yönetimi. Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Tekin. Ekin Yayınevi.
Açıldığı Öğretim Yılı 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma Ders 2 13 26
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 2 3 6
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 2 2 4
Final Final 25 1 25
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 15 1 15
Ödev 1 Ödev 1 25 1 25
Ödev 1 Ödev 1 25 1 25
Final Final 25 1 25
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 15 1 15
Toplam İş Yükü (Saat) 166
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 6,51
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 İnovasyon ve Açık İnovasyon Kavramı
3 İnovasyon Türleri, İnovasyonun ülkemiz ve dünya ekonomisindeki yeri ve önemi, İnovasyon ve Ar-Ge
3 Girişimcilik ve inovasyon
4 Araştırma-Geliştirme ve inovasyon
5 İnovsayon kaynakları
6 İnovasyon türleri
7 İnovasyonun önemi
8 Vize sınavı, inovasyonun önemi
9 İnovasyonun ilkeleri
10 İnovasyonun özellikleri
11 İnovasyonda Biyotaklit yaklaşımı, Uygulamalı örnekler
12 İnovasyonun süreci ve aşamaları
13 doğrusal inovasyon modeli
14 Öğrenci Sunumları
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Bu dersin sonunda öğrenciler şirketlerin inovasyon deneyimlerini ve uygulamalarını akademik teorilerle örtüştüğü ve ayrıldığı noktaları karşılaştırabilecektir.
Bu dersin sonunda öğrenciler inovasyonun iş dünyası, ekonomi ve toplum üzerindeki etkilerini ve önemini değerlendirebilecektir.
Bu dersin sonunda öğrenciler inovasyonun iş dünyası, ekonomi ve toplum üzerindeki etkilerini ve önemini değerlendirebilecektir.
Bu dersin sonunda öğrenciler eleştirel düşünce becerilerini sunumlar yoluyla değişik iş durumlarına uygulayabilecektir.
Bu dersin sonunda öğrenciler inovasyonun çeşitliliğini, kapsamını ve karmaşıklığını değerlendirerek inovasyon yönetimi ile ilişkili konuları, sorunları ve teknolojileri tartışabilecektir.
Bu dersin sonunda öğrenciler inovasyon ile ilişkili çeşitli teorilerin, modellerin ve kavramların arasındaki bağları, ilişkileri ve birliktelikleri betimleyebilecektir.
Bu dersin sonunda öğrenciler inovasyon ile ilişkili çeşitli teorilerin, modellerin ve kavramların arasındaki bağları, ilişkileri ve birliktelikleri betimleyebilecektir.
Bu dersin sonunda öğrenciler şirketlerin inovasyon deneyimlerini ve uygulamalarını akademik teorilerle örtüştüğü ve ayrıldığı noktaları karşılaştırabilecektir.
Bu dersin sonunda öğrenciler inovasyonun çeşitliliğini, kapsamını ve karmaşıklığını değerlendirerek inovasyon yönetimi ile ilişkili konuları, sorunları ve teknolojileri tartışabilecektir.
Bu dersin sonunda öğrenciler inovasyonun iş dünyası, ekonomi ve toplum üzerindeki etkilerini ve önemini değerlendirebilecektir.
Bu dersin sonunda öğrenciler inovasyon ile ilişkili çeşitli teorilerin, modellerin ve kavramların arasındaki bağları, ilişkileri ve birliktelikleri betimleyebilecektir.
Bu dersin sonunda öğrenciler eleştirel düşünce becerilerini sunumlar yoluyla değişik iş durumlarına uygulayabilecektir.
Bu dersin sonunda öğrenciler şirketlerin inovasyon deneyimlerini ve uygulamalarını akademik teorilerle örtüştüğü ve ayrıldığı noktaları karşılaştırabilecektir.
Bu dersin sonunda öğrenciler inovasyonun çeşitliliğini, kapsamını ve karmaşıklığını değerlendirerek inovasyon yönetimi ile ilişkili konuları, sorunları ve teknolojileri tartışabilecektir.
Bu dersin sonunda öğrenciler inovasyonun iş dünyası, ekonomi ve toplum üzerindeki etkilerini ve önemini değerlendirebilecektir.
Bu dersin sonunda öğrenciler inovasyon ile ilişkili çeşitli teorilerin, modellerin ve kavramların arasındaki bağları, ilişkileri ve birliktelikleri betimleyebilecektir.
Bu dersin sonunda öğrenciler eleştirel düşünce becerilerini sunumlar yoluyla değişik iş durumlarına uygulayabilecektir.
Bu dersin sonunda öğrenciler şirketlerin inovasyon deneyimlerini ve uygulamalarını akademik teorilerle örtüştüğü ve ayrıldığı noktaları karşılaştırabilecektir.
Bu dersin sonunda öğrenciler inovasyonun çeşitliliğini, kapsamını ve karmaşıklığını değerlendirerek inovasyon yönetimi ile ilişkili konuları, sorunları ve teknolojileri tartışabilecektir.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
Bu dersin sonunda öğrenciler şirketlerin inovasyon deneyimlerini ve uygulamalarını akademik teorilerle örtüştüğü ve ayrıldığı noktaları karşılaştırabilecektir. - - - - - - - - - - - - - -
Bu dersin sonunda öğrenciler inovasyonun iş dünyası, ekonomi ve toplum üzerindeki etkilerini ve önemini değerlendirebilecektir. - - - - - - - - - - - - - -
Bu dersin sonunda öğrenciler inovasyonun iş dünyası, ekonomi ve toplum üzerindeki etkilerini ve önemini değerlendirebilecektir. - - - - - - - - - - - - - -
Bu dersin sonunda öğrenciler eleştirel düşünce becerilerini sunumlar yoluyla değişik iş durumlarına uygulayabilecektir. - - - - - - - - - - - - - -
Bu dersin sonunda öğrenciler inovasyonun çeşitliliğini, kapsamını ve karmaşıklığını değerlendirerek inovasyon yönetimi ile ilişkili konuları, sorunları ve teknolojileri tartışabilecektir. - - - - - - - - - - - - - -
Bu dersin sonunda öğrenciler inovasyon ile ilişkili çeşitli teorilerin, modellerin ve kavramların arasındaki bağları, ilişkileri ve birliktelikleri betimleyebilecektir. - - - - - - - - - - - - - -
Bu dersin sonunda öğrenciler inovasyon ile ilişkili çeşitli teorilerin, modellerin ve kavramların arasındaki bağları, ilişkileri ve birliktelikleri betimleyebilecektir. - - - - - - - - - - - - - -
Bu dersin sonunda öğrenciler şirketlerin inovasyon deneyimlerini ve uygulamalarını akademik teorilerle örtüştüğü ve ayrıldığı noktaları karşılaştırabilecektir. - - - - - - - - - - - - - -
Bu dersin sonunda öğrenciler inovasyonun çeşitliliğini, kapsamını ve karmaşıklığını değerlendirerek inovasyon yönetimi ile ilişkili konuları, sorunları ve teknolojileri tartışabilecektir. - - - - - - - - - - - - - -
Bu dersin sonunda öğrenciler inovasyonun iş dünyası, ekonomi ve toplum üzerindeki etkilerini ve önemini değerlendirebilecektir. - - - - - - - - - - - - - -
Bu dersin sonunda öğrenciler inovasyon ile ilişkili çeşitli teorilerin, modellerin ve kavramların arasındaki bağları, ilişkileri ve birliktelikleri betimleyebilecektir. - - - - - - - - - - - - - -
Bu dersin sonunda öğrenciler eleştirel düşünce becerilerini sunumlar yoluyla değişik iş durumlarına uygulayabilecektir. - - - - - - - - - - - - - -
Bu dersin sonunda öğrenciler şirketlerin inovasyon deneyimlerini ve uygulamalarını akademik teorilerle örtüştüğü ve ayrıldığı noktaları karşılaştırabilecektir. - - - - - - - - - - - - - -
Bu dersin sonunda öğrenciler inovasyonun çeşitliliğini, kapsamını ve karmaşıklığını değerlendirerek inovasyon yönetimi ile ilişkili konuları, sorunları ve teknolojileri tartışabilecektir. - - - - - - - - - - - - - -
Bu dersin sonunda öğrenciler inovasyonun iş dünyası, ekonomi ve toplum üzerindeki etkilerini ve önemini değerlendirebilecektir. - - - - - - - - - - - - - -
Bu dersin sonunda öğrenciler inovasyon ile ilişkili çeşitli teorilerin, modellerin ve kavramların arasındaki bağları, ilişkileri ve birliktelikleri betimleyebilecektir. - - - - - - - - - - - - - -
Bu dersin sonunda öğrenciler eleştirel düşünce becerilerini sunumlar yoluyla değişik iş durumlarına uygulayabilecektir. - - - - - - - - - - - - - -
Bu dersin sonunda öğrenciler şirketlerin inovasyon deneyimlerini ve uygulamalarını akademik teorilerle örtüştüğü ve ayrıldığı noktaları karşılaştırabilecektir. - - - - - - - - - - - - - -
Bu dersin sonunda öğrenciler inovasyonun çeşitliliğini, kapsamını ve karmaşıklığını değerlendirerek inovasyon yönetimi ile ilişkili konuları, sorunları ve teknolojileri tartışabilecektir. - - - - - - - - - - - - - -