• Anasayfa
  • ELO206 Programlanabilir Denetleyiciler (2020 - 2021 / 4. Yarıyıl)
  • EN
ELO206 - Programlanabilir Denetleyiciler
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Programlanabilir Denetleyiciler ELO206 4 3 + 1 4,0 Pdf
Birim Bölüm
ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM, İLETİM VE DAĞITIMI
Derece Seviye Ön Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Tufan Volkan KÜÇÜK
Ders Veren
Amaç

Otomasyon sistemlerinde meydan gelen gelişmelere paralel olarak; programlanabilir mantık denetleyicilerinin (PLC) yapısını tanıyabilme, çalışma prensibini kavrayabilme, programlama ilkelerini uygulayabilme, endüstri tesislerin çalışma prensibine uygun çözüm ve tasarımları yapabilme becerisi kazandırmak.

Ders İçeriği

PLC`lerin tarihsel gelişimi, üstünlükleri, avantajları, diğer kontrol sistemleri ile karşılaştırılması, PLC ailesi. PLC`lerin yapısı, çalışma ilkesi, programlama yöntemleri, giriş / çıkış / genişleme birimleri. Temel logic komutları, sayı sistemleri, klasik kumanda sistemlerinin hatırlatılması ve eksikliklerinin giderilmesi. PLC programlama yöntemleri; merdiven diyagramı, komut listesi, fonksiyon şeması. PLC programları arasında dönüşümlerin gerçekleştirilmesi, temel programlama esasları. Klasik (role / kontaktör ) kumanda sistemlerinin, PLC programlarına dönüştürülmesi.

Ders Kaynakları PLC ile Endüstriyel Otomasyon
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma Ders 1 13 13
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum Sözlü 2 13 26
Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması Laboratuar 2 13 26
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme Gösterim 1 10 10
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 1 10 10
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, Bilişim becerileri Benzetim 1 13 13
Final Final 1 1 1
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 1 1 1
Toplam İş Yükü (Saat) 100
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 3,92
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 PLC cihazlarının genel tanıtımı, çevre birimleri ve programlama yazılımının anlatılması
1 Lojik ifadeler ve otomasyon cihazları
2 Programlama dilleri, Ladder diagramları, STL ve FBD
2 Programlanabilir cihazın yapısı
3 Program ve komut kavramları
3 PLC'lerde Bellek yapısı ve adresleme
4 Programlama editörleri
5 Temel lojik anahtarlama komutları
5 Zaman röleleri
6 Sayıcılar
6 Temel kumanda uygulamaları
7 Zamanlayıcılar
8 Ara Sınav
9 Sayıcılar
10 Karşılaştırma komutları
11 Alt programlar
12 Aritmetik işlem komutları
13 Gerçek zaman komutları
14 Endüstriyel Uygulamalar
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
PLC cihazını istenilen görevi yerine getirmesi için programlar.
Otomasyon sistemlerini ve Endüstride ki önemini bilir
PLC cihazlarını ve çevre birimlerini bilir, elektriksel bağlantılarını yapar.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
PLC cihazını istenilen görevi yerine getirmesi için programlar. - - - - - - - - - - -
Otomasyon sistemlerini ve Endüstride ki önemini bilir - - - - - - - - - - -
PLC cihazlarını ve çevre birimlerini bilir, elektriksel bağlantılarını yapar. - - - - - - - - - - -