• Anasayfa
  • ELE105 Doğru Akım Devre Analizi (2021 - 2022 / 1. Yarıyıl)
  • EN
ELE105 - Doğru Akım Devre Analizi
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Doğru Akım Devre Analizi ELE105 1 2 + 1 6,0 Pdf
Birim Bölüm
ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM, İLETİM VE DAĞITIMI
Derece Seviye Ön Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze eğitim
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Tufan Volkan KÜÇÜK
Ders Veren Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ÇİLLİYÜZ
Amaç

Bu derste; doğru akım devre çözüm ve hesaplamaları yapma bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Ders İçeriği

Statik Elektrik, Statik Elektrik, Elektrik Akımının Öngörülmeyen Etkilerine Karşı Önlem Almak, Elektrik Akımının Öngörülmeyen Etkilerine Karşı Önlem Almak, Doğru Akımda Devre Çözümleri, Çevre Akımları Yöntemi, Düğüm Gerilimi Yöntemi, Kaynak Bağlantıları, Theve’nin Teoremi, Norton Teoremi, Süper Pozisyon Teoremi, Maksimum Güç Teoremi, Doğru Akımda Depolama Elemanları, Doğru Akımda Güç ve Enerji

Ders Kaynakları Ahmet AKHUNLAR “ Elektrotekniğin Esasları” İ.T.Ü Kütüphanesi,- Hasan ÖNAL “Elektroteknik” İ.T.Ü Kütüphanesi,- Fethi ERALP “Elektrik problemleri D.A”-Metin KESKİNPALA “Temel Elektrik Ders Notları” A.Ü Yayınları, -Görkem A., Kuş M., “Doğru Akım Devre Analizi”, 2003, Ankara
Hasan Selçuk SELEK,Doğru Akım Devre Analizi,Seçkin Yayıncılık,Ankara, 2006.
Yağımlı/Akar, Elektroteknik I, Beta Basım Yayın, İstanbul, 2000.
Açıldığı Öğretim Yılı 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Önceden planlanmış özel beceriler Problem Çözme 3 7 21
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 3 14 42
Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması Laboratuar 3 6 18
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 14 42
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum Sözlü 3 7 21
Ödev 1 Ödev 1 3 1 3
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 4 1 4
Final Final 5 1 5
Toplam İş Yükü (Saat) 156
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 6,12
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Maddenin yapısı ve elektron teorisi, iletken, yalıtkan ve yarı iletkenler, elektrik yükü, akım, potansiyel fark, gerilim, direnç, ohm kanunu, D.A. Devrelerinde akımın yönü, gerilim düşümü yönü
2 İletken direncinin fiziksel boyutlarla değişimi, direncin sıcaklıkla değişimi, doğru akım ve gerilim kaynakları ve birbirlerine dönüşümleri, direnç, bobin ve kondansatörlerin doğru akım devrelerindeki davranışları.
3 Birden fazla gerilim ve akım kaynaklarının eşdeğerleri, seri devrelerin çözümü, paralel devrelerin çözümü, seri-paralel (karışık) devreler.
4 Seri devreler ve Kirşof'un gerilim kanunu, paralel devreler ve Kirşof'un akım kanunu.
5 Yıldız-Üçgen dönüşümleri.
6 Elektriksel iş, güç ve enerji, elektrik devrelerinde gücün hesaplanması, üretilen ve tüketilen güçlerin hesaplanması
7 Doğru akım devrelerinde güç hesapları
8 Doğru akım devrelerinde verim ve kayıpların incelenmesi
9 Çevre akımları yöntemi ile devre çözümleme.
10 Düğüm gerilimleri yöntemi ile devre çözümleme
11 Süperpozisyon yöntemi ile devre çözümleme.
12 Norton ve Thevenin yöntemi ile devre çözümleme.
13 Maksimum güç aktarımı teoremi.
14 Mıknatıs ve manyetik eleman, manyetik alan, iletkenin manyetik alanı, bobinlerin manyetik alanı, manyetik alanların birbirine etkisi ve manyetik devrelerde kayıplar.
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Elektrik akımı etkileri ile ilgili temel esasları uygulamak
Doğru akımın devre elemanları üzerindeki etkilerini hesaplamak
Temel devre çözümlerini yapmak
Karmaşık devre çözümleri yapmak
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
Elektrik akımı etkileri ile ilgili temel esasları uygulamak - - - - - - - - - - -
Doğru akımın devre elemanları üzerindeki etkilerini hesaplamak - - - - - - - - - - -
Temel devre çözümlerini yapmak - - - - - - - - - - -
Karmaşık devre çözümleri yapmak - - - - - - - - - - -