• Anasayfa
  • ENE108 Yenilenebilir Enerji Kaynakları (2021 - 2022 / 1. Yarıyıl)
  • EN
ENE108 - Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Yenilenebilir Enerji Kaynakları ENE108 1 2 + 0 2,0 Pdf
Birim Bölüm
ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM, İLETİM VE DAĞITIMI
Derece Seviye Ön Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Anlatım, soru cevap, sunum
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Şahabettin HASAR
Ders Veren Öğr. Gör. Ömer ALACA
Amaç

Yenilenebilir enerji kaynaklarını ve özelliklerini tanıma

Ders İçeriği

Yenilenebilir enerji kaynakları, ekonomik durumu, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, biyokütle kullanımı, jeotermal enerji, parabolik toplayıcılar, güneş pilleri, dalga enerjisi, enerji sistemlerinin simülasyonu

Ders Kaynakları Enerji Üretimi, İletim ve Dağıtımı
Açıldığı Öğretim Yılı 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2015 - 2016 2016 - 2017 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma Ders 1 14 14
Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması Laboratuar 1 14 14
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 1 1 1
Ödev 1 Ödev 1 1 1 1
Final Final 1 1 1
Toplam İş Yükü (Saat) 59
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 2,31
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Enerji ve Enerji Çeşitleri Ders
2 Yenilenebilir Enerji ve Çeşitleri Ders
3 Hidroelektrik Santraller Ders
4 Hidroelektrik Santraller Ders
5 Jeotermal Enerji Ders
6 Rüzgar Enerji Santralleri Ders
7 Rüzgar Türbinlerinin Yapısı ve Çeşitleri Ders
8 Rüzgar Türbinlerinin Yapısı ve Çeşitleri Ders
9 Rüzgar Hızı ve Güç Arasındaki İlişki Ders
10 Atmosferik Şartların Rüzgar Gücü Üzrindeki Etkileri Ders
11 Güneş Enerji Santralleri Ders
12 Güneş Pilleri ve Çeşitleri Ders
13 Şebekeden Bağımsız ve Bağımlı Sistemler Ders
14 Güneş Panellerinin Verimi Ders
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Fosil yakıtlarla ilgili verilerin toplanarak, sorunlar ve çözümlerin değerlendirilmesi ve araştırılması için yorumlanması yeteneğinin geliştirilmesi. Yazılı Sınav Ders Dinleme ve anlamlandırma
Çağın sorunları hakkında bilgilenerek, fosil yakıtların üretimi, taşınması ve kullanımının ulusal ve küresel düzeyde ekonomik, politik, sosyal ve çevresel etkilerini kavrayabilmek. Yazılı Sınav Ders Dinleme ve anlamlandırma
Çok disiplinle takım çalışmasına aktif olarak iştirak edilerek fosil yakıtların çeşitli konularında İngilizce olarak yazılı ve sözel iletişim kurma yeteneğinin geliştirilmesi. Yazılı Sınav Ders Dinleme ve anlamlandırma
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
Fosil yakıtlarla ilgili verilerin toplanarak, sorunlar ve çözümlerin değerlendirilmesi ve araştırılması için yorumlanması yeteneğinin geliştirilmesi. - - - - - - - - - - -
Çağın sorunları hakkında bilgilenerek, fosil yakıtların üretimi, taşınması ve kullanımının ulusal ve küresel düzeyde ekonomik, politik, sosyal ve çevresel etkilerini kavrayabilmek. - - - - - - - - - - -
Çok disiplinle takım çalışmasına aktif olarak iştirak edilerek fosil yakıtların çeşitli konularında İngilizce olarak yazılı ve sözel iletişim kurma yeteneğinin geliştirilmesi. - - - - - - - - - - -