• Anasayfa
  • ENE217 Jeotermal Enerji (2021 - 2022 / 3. Yarıyıl)
  • EN
ENE217 - Jeotermal Enerji
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Jeotermal Enerji ENE217 3 3 + 0 4,0 Pdf
Birim Bölüm
ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM, İLETİM VE DAĞITIMI
Derece Seviye Ön Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. İlker TOSUN
Ders Veren Öğr. Gör. İlker TOSUN
Amaç

Jeotermal enerjinin potansiyeli ve kullanım olanakları hakkında temel bilgiler vermek.

Ders İçeriği

Jeotermal enerjinin kaynağı ve jeotermal sistemlerin tiplerinin tanımı. Jeotermal enerji arama yöntemleri. Jeotermal sondaj teknikleri. Jeotermal kuyularda üretim ölçmeleri. Jeotermal enerjinin çevre etkileri. Jeotermal sularda çökelme. Jeotermal enerjinin doğrudan ve dolaylı kullanımı. Elektrik enerjisinin üretildiği dolaylı kullanımda uygulanan çevrimler. Doğrudan kullanımda uygulanan çevrimler. Jeotermal enerjinin pazarlanması ve ekonomisi.

Ders Kaynakları Ders notları
Açıldığı Öğretim Yılı 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 35
Ödev (Sunum) 15
Toplam 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %50
Toplam %50
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %50
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %50
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 1 12 12
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 2 13 26
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 3 13 39
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması Grup Çalışması 6 2 12
Ödev 1 Ödev 1 2 1 2
Final Final 1 1 1
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 1 1 1
Ödev (Sunum) Ödev (Sunum) 1 1 1
Toplam İş Yükü (Saat) 94
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 3,69
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Enerji nedir? Enerji çeşitleri ve jeotermal enerji
2 Jeotermal enerji nedir? Jeotermal enerjinin tarihçesi
3 Türkiye ve Avrupa'daki jeotermal enerji potansiyeli
4 Jeotermal kaynakların sınıflandırılması
5 Jeotermal enerjinin kullanım alanları
6 Türkiye'nin mevcut jeotermal enerji durumu
7 Jeotermal sistemlerin çeşitleri
8 Ara sınav
9 Jeotermal enerjiden elektrik üretimi
10 Jeotermal enerji ile konut ısıtma
11 Jeotermal enerjinin farklı alanlarda kullanımı
12 Jeotermal kuyularda reenjeksiyon çalışmaları
13 4 bölgemizde bulunan jeotermal enerji ile ilgili sunum
14 3 bölgemizde bulunan jeotermal enerji ile ilgili sunum
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Türkiye'nin mevcut jeotermal enerji durumunu ve kullanım alanlarını bilir
Jeotermal kaynakların sınıflandırılmasını bilir
Jeotermal enerjinin önemini kavrar
Jeotermal enerjiden elektrik üretimini bilir
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
Türkiye'nin mevcut jeotermal enerji durumunu ve kullanım alanlarını bilir - - - - - - - - - - -
Jeotermal kaynakların sınıflandırılmasını bilir - - - - - - - - - - -
Jeotermal enerjinin önemini kavrar - - - - - - - - - - -
Jeotermal enerjiden elektrik üretimini bilir - - - - - - - - - - -