• Anasayfa
  • ENE233 Rüzgar ve Dalga Enerjisi (2020 - 2021 / 2. Yarıyıl)
  • EN
ENE233 - Rüzgar ve Dalga Enerjisi
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Rüzgar ve Dalga Enerjisi ENE233 2 3 + 0 4,0 Pdf
Birim Bölüm
ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM, İLETİM VE DAĞITIMI
Derece Seviye Ön Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze.
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Alperen Buğra ÇOLAK
Ders Veren Öğr. Gör. Alperen Buğra ÇOLAK
Amaç

Rüzgar enerjilerinin genel konseptleri.

Ders İçeriği

Temel rüzgar enerjisi terimleri, rüzgar türbinleri, enerji üretimi.

Ders Kaynakları Alternatif Enerji Kaynakları
İsmet Akova, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Nobel Basımevi, Ankara, 2008.
Yusuf Yaman, Enerji Tasarrufu ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2007.
Açıldığı Öğretim Yılı 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 3 14 42
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 3 14 42
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 14 42
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 14 42
Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması Laboratuar 1 14 14
Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması Laboratuar 1 14 14
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 1 1 1
Ödev 1 Ödev 1 1 1 1
Final Final 1 1 1
Ödev 1 Ödev 1 1 1 1
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 1 1 1
Final Final 1 1 1
Toplam İş Yükü (Saat) 202
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 7,92
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Rüzgar Enerji Santralleri
2 Rüzgar Enerji Dönüşümü
3 Rüzgar Hızı ve Güç Arasındaki İlişki
4 Atmosferik Şartların Rüzgar Gücü Üzerine Etkisi
5 Rüzgardan Yakalanan Güç
6 Rüzgar Türbinleri İçin Generatör Sistemleri
7 Rüzgar Güç Sistem Topolojileri
8 Ara Sınav
9 Rüzgar Türbinleri İçin Generatör Sürme Sistemleri
10 Rüzgar Türbinlerinde Şebeke Bağlantı Kriterleri
11 Rüzgar Hızının İstatiksel Değerlendirilmesi
12 Rüzgar Çiftlikleri
13 Rüzgar Türbin Ekonomisi
14 Rüzgar Enerji Santrallerinin Şebekeye Entegrasyonu
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Rüzgar Enerjisi
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
Rüzgar Enerjisi - - - - - - - - - - -