• Anasayfa
  • TRB337 Münavebe (2019 - 2020 / 5. Yarıyıl)
  • EN
TRB337 - Münavebe
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Münavebe TRB337 5 3 + 0 4,0 Pdf
Birim Bölüm
TARLA BİTKİLERİ
Derece Seviye Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Ders verme ve arazi uygulamaları
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özge Doğanay ERBAŞ KÖSE
Ders Veren Dr. Öğr. Üyesi Özge Doğanay ERBAŞ KÖSE
Amaç

Münavebenin amaç ve önem ve tekniklerinin öğretilmesi

Ders İçeriği

Tarımın tanımı ve önemi, geleneksel tarım, sürdürülebilir tarım ile ekolojik tarım hakkında bilgiler ve karşılaştırmalar, ülkemizin tarım bölgelerinin iklim, toprak ve tarım özelliklerine göre incelenmesi, bu bölgelerde uygulanan tarım sistemlerin ve ekim nöbetinin karşılaştırılması, günümüzdeki ve gelecekteki ekim nöbeti ilkeleri, ekim nöbetinde yer alacak bitkilerin allelopatik ilişkileri, kültür bitkileri ve yabancı otların bitki salgıları, bitkitoprak ilişkilerini inceleyen ve içeren genel bilgiler. Ekim nöbetine ilişkin yapılan araştırmalar, tek yönlü tarımla yoğun tarım arasındaki farklar ve ekim nöbetinin önemi.

Ders Kaynakları • Algan, N. ve İ. Duman.1998. Ekolojik Tarımda Rotasyon (Ekim Nöbeti). Ekolojik Tarım. Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği (ETO) Bornova, İZMİR • Ceylan, A. 1994. Tarla Tarımı. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 491, 520 s. • Anaç, D. ve B. Okur. 1998. Toprağın Verimliliğinin Doğal Yollar ile Artırılması. Ekolojik Tarım. Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği (ETO) Bornova, İZMİR, Sayfa: 37-73.
Açıldığı Öğretim Yılı 2018 - 2019 2019 - 2020
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 100
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 4 6 24
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 16 48
Gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması, Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, yönetsel beceriler, Önceden planlanmış özel beceriler Öğrenci Topluluğu Faaliyetleri / Projeleri 5 1 5
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 5 1 5
Gözlem/durumları işleme, Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma Saha / Arazi Çalışması 5 2 10
Final Final 2 1 2
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 2 1 2
Toplam İş Yükü (Saat) 96
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 3,76
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Tarımın tanımı ve önemi
2 Geleneksel Tarım
3 Geleneksel tarım, sürdürülebilir tarım ile ekolojik tarım hakkında bilgiler ve karşılaştırmalar
4 Ülkemizin tarım bölgelerinin iklim, toprak ve tarım özelliklerine göre incelenmesi
5 Bu bölgelerde uygulanan tarım sistemlerin ve ekim nöbetinin karşılaştırılması
6 Günümüzdeki ve gelecekteki ekim nöbeti ilkeleri
7 Vize
8 Ekim nöbetinde yer alacak bitkilerin allelopatik ilişkileri
9 Kültür bitkileri ve yabancı otların bitki salgıları
10 Bitki- toprak ilişkilerini inceleyen ve içeren genel bilgiler
11 Ekim nöbetine ilişkin yapılan araştırmalar
12 Tek yönlü tarımla yoğun tarım arasındaki farklar ve ekim nöbetinin önemi.
13 Tek yönlü tarımla yoğun tarım arasındaki farklar ve ekim nöbetinin önemi.
14 Genel Tekrar
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Münavebe tekniklerinin ve öneminin kavranması, ürün planlama becerisinin kazanılması
Münavebenin Faydaları
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Münavebe tekniklerinin ve öneminin kavranması, ürün planlama becerisinin kazanılması - - - - - - - - - - - - - - -
Münavebenin Faydaları - - - - - - - - - - - - - - -