• Anasayfa
  • ZDF212 Tarım Sigortaları (2020 - 2021 / 4. Yarıyıl)
  • EN
ZDF212 - Tarım Sigortaları
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Tarım Sigortaları ZDF212 4 3 + 0 3,0 Pdf
Birim Bölüm
BAHÇE BİTKİLERİ
Derece Seviye Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Ders verme
EBS Koordinatörü Prof. Dr. Hanife MUT
Ders Veren
Amaç

Ders kapsamında Ziraat Fakültesinin değişik bölümlerinden dersi seçen öğrencilere sigorta, tarımda risk ve risk yönetimi araçları ve tarımsal sigorta uygulamaları, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde tarım sigortaları uygulamaları, sigorta hesaplamaları, hasar tespit teknikleri ve organizasyonu, reasürans ve devlet destekleme sistemleri gibi konularda teorik ve pratik bilgi aktarılarak, Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı, TARSİM ve özellikle havuzda yer alan özel sigorta şirketlerinin risk yönetimi ve tarım sigortaları konusunda uzman mühendis taleplerinin karşılanması ve mezunların bu alanda istihdam olanağının arttırılması hedeflenmektedir.

Ders İçeriği

Sigorta kavramı, sigortacılığın gelişimi, sigortaların sınıflandırılması; tarımsal faaliyetin özellikleri ve tarım sigortaları ile ilişkisi; tarımda karşılaşılan risk ve belirsizlikler, tarımda risk yönetimi araçları; kırsal gelişmede risk yönetimi; riskin transferinde tarım sigortaları; tarım sigortalarının tanımı, kapsamı ve sınıflandırılması; tarım sigortalarının gelişimi; dünyada tarım sigortası uygulamaları; Türkiye’deki tarım sigortaları mevzuatı ve kurumsal yapıdaki gelişmeler; devlet destekli tarım sigortaları ve çeşitleri; tarım sigortaları yönetimi; bölge bazlı sigorta uygulamaları; sigorta hesaplamaları, risk analizi, sigorta bedeli, sigorta priminin tespiti, prim/hasar ilişkileri, teminatlar, poliçeler; hasar teorisi, hasar tespit teknikleri ve hasar organizasyonu; tazminatın belirlenmesi, örnek olaylar; sigortanın finansmanı ve reasürans, sigorta kooperatifçiliği

Ders Kaynakları Öğretim üyesi ders notları
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 2 6 12
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum Sözlü 5 1 5
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 16 48
Final Final 10 1 10
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 10 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 85
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 3,33
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Sigorta Kavramı; Sigortacılığın Tarihsel Gelişimi; Sigortaların Sınıflandırılması; Türkiye’de Branşlara Göre Sigorta Sektörünün Gelişimi ve Mevcut Durumu; Kalkınma Planlarında Sigorta Sektörü
2 Risk ve Sigorta İlişkisi; Tarımın Ülke Ekonomisindeki Yeri ve Önemi; Tarımsal Faaliyetin Özellikleri ve Tarım Sigortaları ile İlişkisi
3 Tarımda Karşılaşılan Risk ve Belirsizlikler; Risklerin Sınıflandırılması ve Sigortalanabilirliği; Tarımda Risk Yönetimi Araçları; Kırsal Gelişmede Risk Yönetimi
4 Riskin Transferinde Tarım Sigortalarının Önemi; Tarım Sigortalarının Tanımı, Kapsamı ve Sınıflandırılmas
5 Tarım Sigortalarının Gelişimi ve Organizasyonel Yapısı
6 Dünyada Tarım Sigortası Uygulamaları (Avrupa Birliği, ABD, Kanada, Japonya ve Asya Ülkelerindeki Uygulamalar)
7 Türkiye’deki Tarım Sigortaları Mevzuatı ve Kurumsal Yapıdaki Gelişmeler
8 Türkiye Tarımının Sigorta Uygulamaları Yönünden Değerlendirilmesi, Devlet Destekli Tarım Sigortaları ve Çeşitleri (bitkisel ürün, dolu, yangın, don, hayvancılık, kümes hayvanları, su ürünleri, yarış atı, deve kuşu, sera sigortaları ve tarımsal varlıklarla ilgili sigortalar)
9 Tarım Sigortaları Yönetimi; Bölge Bazlı Sigorta Uygulamaları ve Bu Model Yönünden Türkiye Tarımının Değerlendirilmesi
10 Sigorta Hesaplamaları: Risk Analizi, Sigorta Bedeli, Sigorta Priminin Tespiti, Prim/Hasar İlişkileri, Teminatlar, Örnek Poliçeler.
11 Hasar Teorisi ve Hasar Tespit Teknikleri ve Hasar Organizasyonu; Tarım Sigortalarında Tazminatın Belirlenmesi; Tarım Sigortaları için Hasar Eksperliği Koşulları; Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerde Hasar/Kayıp ile İlgili Örnek Olaylar
12 Sigortanın Finansmanı ve Reasürans; Sigorta Kooperatifçiliği; İşletme Masrafları İçersinde Sigorta Masraflarının Gösterimi
13 Öğrencilerin Örnek Olay Sunumları
14 Türkiye’de Devlet Destekli Tarım Sigortaları uygulamasındaki zorlukların tartışılması ve konu hakkında TARSİM’den bir konuk ile söyleşi.
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Dönem ödevlerini yazma ve sunum deneyimleri ile öğrencilerin bireysel araştırma, analiz, sentez, sunum yapma ve sorumluluk üstlenme becerileri gelişecektir
Dersi alan öğrenciler tarımda karşılaşılan riskler ile bu risklerin transferinde kullanılan tarım sigortalarının teori ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olacaklardır
Dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, sınıf içi örnek olay çalışmaları ve tartışmalar yoluyla, tarımsal sigortacılık uygulamalarında pratik deneyim sahibi olarak, tarım sigortası eksperliğinin gerektirdiği bilgi ve becerileri edineceklerdir.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Dönem ödevlerini yazma ve sunum deneyimleri ile öğrencilerin bireysel araştırma, analiz, sentez, sunum yapma ve sorumluluk üstlenme becerileri gelişecektir - - - - - - - - - - - - - - -
Dersi alan öğrenciler tarımda karşılaşılan riskler ile bu risklerin transferinde kullanılan tarım sigortalarının teori ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olacaklardır - - - - - - - - - - - - - - -
Dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, sınıf içi örnek olay çalışmaları ve tartışmalar yoluyla, tarımsal sigortacılık uygulamalarında pratik deneyim sahibi olarak, tarım sigortası eksperliğinin gerektirdiği bilgi ve becerileri edineceklerdir. - - - - - - - - - - - - - - -