• Anasayfa
  • ZDF305 Biyolojik Çeşitlilik (2019 - 2020 / 5. Yarıyıl)
  • EN
ZDF305 - Biyolojik Çeşitlilik
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Biyolojik Çeşitlilik ZDF305 5 3 + 0 3,0 Pdf
Birim Bölüm
BAHÇE BİTKİLERİ
Derece Seviye Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Ders verme
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hayri SAĞLAM
Ders Veren Dr. Öğr. Üyesi Hayri SAĞLAM
Amaç

Biyolojik çeşitliliğin öneminin anlatılması

Ders İçeriği

Biyolojik çeşitliliğin tanınması ve önemi

Ders Kaynakları Dersi veren öğretim üyesinin ders notları
Açıldığı Öğretim Yılı 2019 - 2020
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 50
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Gözlem/durumları işleme, Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma Saha / Arazi Çalışması 5 2 10
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 16 48
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 3 6 18
Final Final 2 1 2
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 2 1 2
Toplam İş Yükü (Saat) 80
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 3,14
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Biyolojik çeşitlilik nedir
2 Dünyada ve Türkiye de biyolojik çeşitliliğin evrimi
3 Biyolojik çeşitliliğin görüldüğü önemli alanlar
4 Bitki gen kaynakları ve çevre korumasındaki önemi
5 Ülkemizdeki genetik erozyon ve erozyona uğrayan türler
6 Biyolojik zenginliklerin ekonomik önemi
7 Vize
8 Tehlike altındaki türler
9 Dünya da ve Türkiye de gen merkezleri
10 Endemik türlerin yayıldıkları alanlar
11 Genetik zenginliklerin korunmasında temel ilkeler
12 Tür ve habitat korunmasındaki temel ilkeler
13 Uygulama
14 Uygulama
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Dünyada ve Türkiyedeki biyolojik çeşitliliğin tanınması
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Dünyada ve Türkiyedeki biyolojik çeşitliliğin tanınması - - - - - - - - - - - - - - -