EN
  • Anasayfa
  • REK102 Pazarlama İletişimi (2021 - 2022 / 2. Yarıyıl)
  • EN
REK102 - Pazarlama İletişimi
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Pazarlama İletişimi REK102 2 3 + 1 5,0 Pdf
Birim Bölüm
REKLAMCILIK
Derece Seviye Ön Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz Yüze Anlatım, Tartışma, Takım-Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Örnek Olay Yöntemi, Ödev, Soru-Cevap
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Yeliz GENÇER
Ders Veren
Amaç

Dersin amacı; pazarlama disiplini içinde yoğun bir şekilde kullanılan pazarlama iletişim faaliyetlerinin örgütsel başarı için bütünleşik bir yaklaşımla ele alınması gerekliliğini ortaya koymak ve bu doğrultuda hedef kitleye yönelik iletişim sürecinin doğru yönetilmesini sağlamaktır. Bu süreç içerisinde etkin bir planlama ve organizasyon için pazarlama iletişiminin dinamiklerini göz önüne alarak sürdürülebilir iletişim politikası yaratmaktır.

Ders İçeriği

İletişim Kavramı ve Öğeleri, Pazarlama İletişimi, Bütünleşik Pazarlama İletişimi, Tutundurma Karması, Reklam, Halkla İlişkiler ve Duyurum, Kişisel Satış, Satış Tutundurma, Pazarlama Karması Unsurları ve Pazarlama İletişimi, Diğer Pazarlama İletişim Unsurları, Pazarlama İletişimi Etkinliklerinin Planlanması ve Organizasyonu, Pazarlama İletişimi Planlama Süreci, Pazarlama İletişimi Etkinliklerinin Örgütlenmesi, Pazarlama İletişimi ve Etik.

Ders Kaynakları Pazarlama İletişimi Yönetimi (Yavuz Odabaşı, Mine Oyman)
Pazarlama İletişimi (Nihal Paşalı Taşoğlu)
Bütünleşik Pazarlama İletişimi Yönetimi (Metehan Tolon, Asude Yasemin Zengin)
Pazarlama İletişimi Kavramları (Mehmet Serdar Erciş)
Pazarlama İletişimi Araçları (Nilsun Sarıyer)
Açıldığı Öğretim Yılı 2019 - 2020 2020 - 2021
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum Sözlü 2 14 28
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması Grup Çalışması 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma Ders 4 14 56
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 1 14 14
Final Final 1 1 1
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 1 1 1
Toplam İş Yükü (Saat) 128
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 5,02
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 İletişim Kavramı ve Öğeleri Tartışmalı Ders Beyin Fırtınası Sözlü
2 Pazarlama İletişimi Tartışmalı Ders Beyin Fırtınası Sözlü
3 Bütünleşik Pazarlama İletişimi Tartışmalı Ders Beyin Fırtınası Sözlü
4 Tutundurma Karması Tartışmalı Ders Beyin Fırtınası Sözlü
5 Reklam Tartışmalı Ders Beyin Fırtınası Sözlü
6 Halkla İlişkiler ve Duyurum Tartışmalı Ders Beyin Fırtınası Sözlü
7 Kişisel Satış Tartışmalı Ders Beyin Fırtınası Sözlü
8 Satış Tutundurma Tartışmalı Ders Beyin Fırtınası Sözlü
9 Pazarlama Karması Unsurları ve Pazarlama İletişimi Tartışmalı Ders Beyin Fırtınası Sözlü
10 Diğer Pazarlama İletişim Unsurları Tartışmalı Ders Beyin Fırtınası Sözlü
11 Pazarlama İletişimi Etkinliklerinin Planlanması ve Organizasyonu Tartışmalı Ders Beyin Fırtınası Sözlü
12 Pazarlama İletişimi Planlama Süreci Tartışmalı Ders Beyin Fırtınası Sözlü
13 Pazarlama İletişimi Etkinliklerinin Örgütlenmesi Tartışmalı Ders Beyin Fırtınası Sözlü
14 Pazarlama İletişimi ve Etik Tartışmalı Ders Beyin Fırtınası Sözlü
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Pazarlama iletişimi ile ilgili temel ilke ve uygulamaları tanımlar
Pazarlama iletişimi özelliklerini açıklar ve pazarlama iletişimi karması elemanlarını sıralar
Pazarlama iletişimi planlama sürecini ve etkinliklerini uygular
Pazarlama iletişimi araçlarını kavrar ve etik yaklaşım sergiler
İletişim sürecini yönetir
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
Pazarlama iletişimi ile ilgili temel ilke ve uygulamaları tanımlar 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5
Pazarlama iletişimi özelliklerini açıklar ve pazarlama iletişimi karması elemanlarını sıralar 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5
Pazarlama iletişimi planlama sürecini ve etkinliklerini uygular 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5
Pazarlama iletişimi araçlarını kavrar ve etik yaklaşım sergiler 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5
İletişim sürecini yönetir 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5