EN
  • Anasayfa
  • REK204 Yeni Medya ve Reklamcılık (2021 - 2022 / 4. Yarıyıl)
  • EN
REK204 - Yeni Medya ve Reklamcılık
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Yeni Medya ve Reklamcılık REK204 4 3 + 1 5,0 Pdf
Birim Bölüm
REKLAMCILIK
Derece Seviye Ön Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Ebru YILMAZ
Ders Veren Öğr. Gör. Ebru YILMAZ
Amaç

Yeni medya kapsamında var olan ve gelişen kavramları, trendleri, tüketici davranışlarını ve bu teknolojilerin reklamcılıkla ilişkisini ve reklamcılığa etkisini tartışmak amaçlanmaktadır.

Ders İçeriği

Bu derste yeni medya ortamlarına ve dijital medya ve teknolojilerinin temel kavramlarına dair konular işlenecektir. Ayrıca, Türkiye´de ve dünyada internet ve telefon kullanım trendleri, yeni medyanın habercilik ve toplumsal dönüşüm üzerindeki etkileri ve yeni medya etiği tartışılacaktır.

Ders Kaynakları Castells, Manuel, Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür, Ağ Toplumunun Yükselişi, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2005. Yeni Medya Kuramları , Der Yayınları Ed. Prof. Dr. Filiz Aydoğan Yeni Medya - Yeni Pratikler , Yeni Olanaklar, Emel Baştürk Akça, Umuttepe
Açıldığı Öğretim Yılı 2020 - 2021 2021 - 2022
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 5 14 70
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 3 14 42
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme Gösterim 1 14 14
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 1 1 1
Final Final 1 1 1
Toplam İş Yükü (Saat) 128
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 5,02
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Derse Giriş Ders
2 Geleneksel Medya Ders
3 Internet in tarihçesi Ders
4 Web 1.0 süreci ve web 2.0 süreci Ders
5 Yeni Medya Ders
6 Türkiye´de Dijital Medya ve Haberleşme Ders
7 Küreselleşme Ders
8 Sosyal medya Ders
9 Sosyal medya araçları Ders
10 Yeni Kimlikler Ders
11 Paylaşım Kültürü Ders
12 İnternet reklam ortamları Ders
13 Siber eylemlilik ve Siber terör Ders
14 Genel Tekrar Ders
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Reklamcılık uzmanlık alanının gerektirdiği kuramları sıralar. Yazılı Sınav Tartışmalı Ders Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme
Reklamcılık uzmanı olarak etik değerleri göz önünde bulundurarak topluma karşı sorumluluk bilinciyle hareket eder. Yazılı Sınav Tartışmalı Ders Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme
Reklamcılık uzmanı olarak etkili iletişimin unsurlarını sıralar. Yazılı Sınav Tartışmalı Ders Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme
Reklamcılık Kampanyaları düzenler. Yazılı Sınav Tartışmalı Ders Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme
Medya ile ilişkileri düzenler ve medya planlaması yapar. Yazılı Sınav Tartışmalı Ders Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
Reklamcılık uzmanlık alanının gerektirdiği kuramları sıralar. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Reklamcılık uzmanı olarak etik değerleri göz önünde bulundurarak topluma karşı sorumluluk bilinciyle hareket eder. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Reklamcılık uzmanı olarak etkili iletişimin unsurlarını sıralar. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Reklamcılık Kampanyaları düzenler. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Medya ile ilişkileri düzenler ve medya planlaması yapar. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5