EN
  • Anasayfa
  • REK248 Reklamda Kadın Çalışmaları (2020 - 2021 / 4. Yarıyıl)
  • EN
REK248 - Reklamda Kadın Çalışmaları
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Reklamda Kadın Çalışmaları REK248 4 3 + 0 4,0 Pdf
Birim Bölüm
REKLAMCILIK
Derece Seviye Ön Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Ebru YILMAZ
Ders Veren
Amaç

Reklam ve kadın çalışmalarına yönelik, toplumsal cinsiyet kavramı bağlamında kavramsal ve kuramsal çerçeveyi sunmayı amaçlamaktadır. Ders, bir bilgi alanı olarak kadın çalışmalarının, içeriğini ve sorunlarını disiplinlerarası bir yaklaşımla eleştirel bir gözle incelemeyi hedeflemektedir.

Ders İçeriği

Ders kapsamında cinsiyetin sosyal inşası, kadınlık kavramına bağlı anlamlar, cinsiyet farklılıklarının kavramsallaştırılması, ailede, çalışma yaşamında, politikada ve eğitimde kadın ve toplumsal cinsiyet konuları incelenecektir. genel olarak ise reklamda kadın kullanımını incelemektedir.

Ders Kaynakları 1. Sociology of Gender, Editor Sharmila Rege, Sage Publications, London, 2003 2. İllich, İvan, Gender, Çev: Ahmet Fethi, Ayraç Yayınevi, Ankara, 1996. 3. Donovan, Josephine, Feminist Teori, Çev: Aksu Bora, Meltem Ağduk Gevrek, Fevziye Sayılan, İletişim Yayınları, 4. Baskı, İstanbul, 2007
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Toplam İş Yükü (Saat) 0
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 0
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Dersin amacı, konusu ve kapsamının tanıtılması Ders
2 Kadın çalışmaları ve toplumsal cinsiyetle ile ilgili temel kavramlar Ders
3 Kadın çalışmalarında kullanılan teorik yaklaşımlar Ders
4 Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet Ders
5 Kadın çalışmaları Dünyada ve Türkiye’de tarihsel gelişimi Ders
6 Medyada kadın ve toplumsal cinsiyet Ders
7 vize Ders
8 Reklamcılığın genel bir bakış Ders
9 Reklamda kadın kullanımı Ders
10 Reklam örneklerinin incelenmesi Ders
11 Reklam örneklerinin incelenmesi Ders
12 Feminist akım 1 Ders
13 Feminist akım 2 Ders
14 Feminist düşünce üzerine örnek incelemeler Ders
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Kadın ve toplumsal cinsiyetle ilgili kavramsal terminolojiyi bilir. Yazılı Sınav Ders Dinleme ve anlamlandırma
Eleştirel bir şekilde medyada kadının yer alışını inceler. Yazılı Sınav Ders Dinleme ve anlamlandırma
Toplumsal kurumlar (siyaset, eğitim, din, sağlık vb) ile toplumsal cinsiyet arasında bağ kurar. Yazılı Sınav Ders Dinleme ve anlamlandırma
Kadın sorunların çözümüne ilişkin proje tasarlar ve çözüm önerilerde bulunur. Yazılı Sınav Ders Dinleme ve anlamlandırma
Reklamda kadın kullanımını ayrıntılı bir şekilde yorumlayabilir. Yazılı Sınav Ders Dinleme ve anlamlandırma
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
Kadın ve toplumsal cinsiyetle ilgili kavramsal terminolojiyi bilir. - - - - - - - - - - - - -
Eleştirel bir şekilde medyada kadının yer alışını inceler. - - - - - - - - - - - - -
Toplumsal kurumlar (siyaset, eğitim, din, sağlık vb) ile toplumsal cinsiyet arasında bağ kurar. - - - - - - - - - - - - -
Kadın sorunların çözümüne ilişkin proje tasarlar ve çözüm önerilerde bulunur. - - - - - - - - - - - - -
Reklamda kadın kullanımını ayrıntılı bir şekilde yorumlayabilir. - - - - - - - - - - - - -