EN
REK240 - Reklam Araştırmaları ve Etkinliğinin Ölçülmesi
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Reklam Araştırmaları ve Etkinliğinin Ölçülmesi REK240 4 2 + 1 4,0 Pdf
Birim Bölüm
REKLAMCILIK
Derece Seviye Ön Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze eğitim.
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Ali KARPUZ
Ders Veren
Amaç

Bu dersin amacı öğrencilerin; reklam sektörünün hayati öneme sahip sorunlarından olan “Hesap Verebilme” sürecinde başarıya giden yolda, dikkate alınması gereken araştırma yöntem ve teknikleri ile etkinlik ölçüm yöntemlerinin tanınmasını, reklam kampanya planlama süreci öncesinde, esnasında ve sonrasında, belirlenen başarı kriterleri paralelinde dikkate alınması gereken araştırma yöntemlerinin seçim ve uygulama kriterlerinin kavranmasının sağlanmasıdır.

Ders İçeriği

Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri kapsamında reklam araştırmalarının tanımlanması ve değişimin araştırma sürecine etkileri paralelinde yeni yaklaşımların aktarılması. Reklamda araştırma ve etkinlik ölçümü kavramlarının tanımlanarak araştırma yapılandırma sürecinin tanımlanması. Sosyal bilimlerdeki araştırma yöntemleri de esas alınarak reklam araştırmalarının; reklamın özü itibarıyla kampanya öncesi, kampanya esnası ve kampanya sonrası etkinlik değerlendirme yöntemleri olmak üzere sınıflandırılarak başvurulan tekniklerin aktarılması. Farklı araştırma yöntemlerinin esas alınası suretiyle örnek araştırma modülleri hazırlanması.

Ders Kaynakları Fırlar Güneri, F. Belma (1998). Reklam Araştırmaları, İzmir Reklamcılar Derneği, İzmir
Jones, J. Philip(2004). Reklam Nasıl İşe Yarar:Araştırmanın Rolü, Reklamcılık Vakfı Yayınları, İstanbul.
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Toplam İş Yükü (Saat) 0
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 0
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Derse giriş, dersin işlenişi ile ilgili genel bilgi ve kaynakların önerilmesi. Sosyal bilimlerde araştırma ve reklam araştırmaları kavramlarının tanımlanması. Etkinlik ve etkililik arasındaki farkın anlatılması. Sınıf Dışı Çalışma Tartışmalı Ders Gösterim
2 Araştırma sürecinin tanımlanması ve bileşenlerin açıklanması; problemin teşhisi ve tanımlanması, veri kaynaklarının belirlenmesi, veri derleme yöntemleri ve seçimi, verilerin derlenmesi, cetvellenmesi, analizi ve araştırma verilerinin raporlanması. Sınıf Dışı Çalışma Tartışmalı Ders Gösterim
3 Örnekleme yöntemleri; Tesadüfi ve Tesadüfi Olmayan Örneklemenin aktarımı. Örneklemede Basamaklama ve Hatalara ilişkin noktaların kavranması. Sınıf Dışı Çalışma Tartışmalı Ders Gösterim
4 Veri Derleme Yöntemleri; anket, görüşme, gözlem ve deneyin aktarımı. Araştırma yöntemlerinin hazırlık, uygulama ve değerlendirme aşamalarında dikkate alınması gereken faktörlerin aktarımı. Sınıf Dışı Çalışma Tartışmalı Ders Gösterim
5 Reklam araştırmalarının nitelik ve nicelik kriterlerinin, reklam araştırmalarının özelliklerinin aktarılarak reklam araştırmalarının planlama sürecinde esas alınması gereken anahtar noktaların aktarımı. Sınıf Dışı Çalışma Tartışmalı Ders Gösterim
6 Reklam kampanyası öncesi reklam araştırmaları; veri tabanı olarak pazar araştırmaları, hedef kitle özelliklerinin belirlenmesine yönelik araştırmalar: demografik, psikografik, sosyografik haritalar oluşturma Sınıf Dışı Çalışma Tartışmalı Ders Gösterim
7 Reklam kampanyası öncesinde reklam prototiplerinin etkinliğinin belirlenmesine ilişkin araştırmalar; Tüketici jürisi metodu, Tutum belirleme metodu, Mesaj araştırmaları Sınıf Dışı Çalışma Tartışmalı Ders Gösterim
8 Reklam kampanyası öncesinde motivasyon araştırmaları: Niteleyici güdü araştırmaları ve projektif yöntem, algı araştırmaları ve medya araştırmaları Sınıf Dışı Çalışma Tartışmalı Ders Gösterim
9 Reklam kampanyası esnasında reklam araştırmaları; pazarların denetlenmesi suretiyle etkinlik belirleme testleri, soruşturma yöntemi, izleme çalışmaları. Sınıf Dışı Çalışma Tartışmalı Ders Gösterim
10 Reklam kampanyası sonrasında yürütülen etkinlik araştırmaları; Tanıma Metodu, Başvuru Metodu, Deney Metodu, Hatırlama Metodu Sınıf Dışı Çalışma Tartışmalı Ders Gösterim
11 Reklam kampanyası sonrasında ticari başarı kriterleri itibarıyla reklam etkinliğinin değerlendirilmesi; Marka Çağrışım Testleri, Değer Testleri, Satış Testleri . Sınıf Dışı Çalışma Tartışmalı Ders Gösterim
12 Reklam araştırmaları ve etkinlik ölçümleme verilerinin kampanya hedeflerine erişim itibarıyla değerlendirilerek raporlanması ve rekabet değerlendirme modülü oluşturulması Sınıf Dışı Çalışma Tartışmalı Ders Gösterim
13 Dijital reklam temelli bir araştırmanın kodlanması Sınıf Dışı Çalışma Tartışmalı Ders Gösterim
14 Pandemi dönemi öncesi ve sonrası reklam kampanyalarının analizi ve değerlendirilmesi Sınıf Dışı Çalışma Tartışmalı Ders Gösterim
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Sosyal bilimlerde araştırma yöntemini tanımlayarak reklam araştırmaları ve ölçüm yöntemlerinin sınırlarını belirler. Yazılı Sınav Sınıf Dışı Çalışma Tartışmalı Ders Gösterim Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme
Nitel ve nicel araştırma yöntem ve tekniklerini tanımlar. Yazılı Sınav Sınıf Dışı Çalışma Tartışmalı Ders Gösterim Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme
Araştırma sürecini tanımlayarak değişkenlerini kavrar. Yazılı Sınav Sınıf Dışı Çalışma Tartışmalı Ders Gösterim Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme
Reklam kampanya öncesi, esnası ve sonrasında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini tanımlar. Yazılı Sınav Sınıf Dışı Çalışma Tartışmalı Ders Gösterim Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme
Reklam araştırması tasarımı hazırlar. Yazılı Sınav Sınıf Dışı Çalışma Tartışmalı Ders Gösterim Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
Sosyal bilimlerde araştırma yöntemini tanımlayarak reklam araştırmaları ve ölçüm yöntemlerinin sınırlarını belirler. - - - - - - - - - - - - -
Nitel ve nicel araştırma yöntem ve tekniklerini tanımlar. - - - - - - - - - - - - -
Araştırma sürecini tanımlayarak değişkenlerini kavrar. - - - - - - - - - - - - -
Reklam kampanya öncesi, esnası ve sonrasında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini tanımlar. - - - - - - - - - - - - -
Reklam araştırması tasarımı hazırlar. - - - - - - - - - - - - -