EN
  • Anasayfa
  • ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2021 - 2022 / 2. Yarıyıl)
  • EN
ATA102 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II ATA102 2 2 + 0 2,0 Pdf
Birim Bölüm
REKLAMCILIK
Derece Seviye Ön Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Uzaktan Eğitim
EBS Koordinatörü
Ders Veren
Amaç

Öğrencilerin yakın tarih konusunda yorum gücünü ve eleştirel yaklaşımlarını arttırmak, Türk inkılabının gelişim süreçlerini genç kuşaklara aktarmak, I. Dünya Savaşı'ndan II. Dünya Savaşı'na uzanan zamanda Türkiye'deki gelişmeler hakkında öğrencileri bilgilendirmek

Ders İçeriği

Türkiye Cumhuriyeti´nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler

Ders Kaynakları Fatma Acun, Atatürk ve Türk İnkılap Tarihi, Siyasal Kitabevi, Ankara 2010
Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk
Refik Turan, Cezmi Eraslan ve diğerleri, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II, ATAM, Ankara 2010
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Toplam İş Yükü (Saat) 0
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 0
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Sevr Antlaşması (Paris Barış Konferansı, Londra Konferansı, San-Remo Konferansı, Sevr Antlaşması ve Sevr Antlaşması'na Karşı Tepkiler)
2 Milli Mücadele Döneminde Cepheler ve Savaş (Milli Mücadele'nin Kaynakları, Doğu Cephesi (Osmanlı Devleti ve Ermeniler), Ermenilerle Savaş ve Gümrü Antlaşması, Milli Mücadele Dönemi'nde Türk-Sovyet İlişkileri (Moskova ve Kars Antlaşmaları)
3 Güney Cephesi (Maraş, Antep, Urfa ve Adana Savunmaları)
4 Batı Cephesi I (Yunan İşgalleri, Kuva-yı Milliye'den Düzenli Ordu'ya Geçiş, I. İnönü Muharebesi, Londra Konferansı, II. İnönü Muharebesi)
5 Batı Cephesi II (Eskişehir Kütahya Savaşları, Başkomutanlık Yasası, Tekalif-i Milliye Emirleri, Büyük Taarruz, Mudanya Mütarekesi)
6 Lozan Barış Konferansı (Lozan Konferansı’nda Görüşülen Meseleler)
7 Atatürk İlkeleri Milliyetçilik, Halkçılık, İnkılapçılık, Cumhuriyetçilik, Laiklik, Devletçilik, Bütünleyici İlkeler
8 ARA SINAV
9 Atatürk İnkılapları I (Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar)
10 Atatürk İnkılapları II (Ekonomi, Eğitim ve Sosyal Alanlarda Yapılan İnkılaplar (Şapka Kanunu, Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması, Soyadı Kanunu'nun Kabulü, Uluslararası Saat, Takvim, Rakam ve Ölçü Birimlerinin Kabul Edilmesi, Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Harf ve Türk Dili İnkılabı, Üniversitelerin Gelişimi)
11 Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri ve Takrir-i Sükûn Dönemi (Cumhuriyet Halk Fırkası, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkası, Şeyh Sait İsyanı, İzmir Suikastı, Menemen Olayı)
12 Atatürk Dönemi Dış Politikası (1923-1932) (Türk-İngiliz İlişkileri, Türk-Yunan İlişkileri, Türk-Sovyet İlişkileri, Türk-Fransız İlişkileri, Türk-İtalyan İlişkileri, Türkiye’nin İslam Ülkeleriyle İlişkileri)
13 Atatürk Dönemi Dış politikası (1932-1938) (Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne Girişi, Balkan antantı, Sadabat Paktı, Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Hatay Meselesi)
14 İsmet İnönü Dönemi ve Çok Partili Hayata Geçiş (1938-1945) (II. Dünya Savaşı Sürecinde Türk Dış Politikası, II. Dünya Savaşı Döneminde Türkiye’de Siyasi, Ekonomik ve Sosyal Gelişmeler, Çok Partili Hayata Geçiş)
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Neden-sonuç ilişkisi içinde dönem olaylarını değerlendirir
Tarihi olayları kronolojik olarak öğrenir
Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk dönemlerindeki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olur
Tarihi olayları yorumlama gücü artar
Atatürk İlkelerini ve İnkılaplarını öğrenir
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
Neden-sonuç ilişkisi içinde dönem olaylarını değerlendirir - - - - - - - - - - - - -
Tarihi olayları kronolojik olarak öğrenir - - - - - - - - - - - - -
Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk dönemlerindeki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olur - - - - - - - - - - - - -
Tarihi olayları yorumlama gücü artar - - - - - - - - - - - - -
Atatürk İlkelerini ve İnkılaplarını öğrenir - - - - - - - - - - - - -