EN
  • Anasayfa
  • MOS202 İş Hukuku (2020 - 2021 / 3. Yarıyıl)
  • EN
MOS202 - İş Hukuku
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
İş Hukuku MOS202 3 2 + 0 2,0 Pdf
Birim Bölüm
REKLAMCILIK
Derece Seviye Ön Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Sözlü, yüz yüze, tartışma
EBS Koordinatörü
Ders Veren
Amaç

İş hukuku dersinde bireysel iş hukuku incelenir.İş hukukunun temel kavramları öğretilerek; iş hukukunun temelini oluşturan işçi ve işveren tarafların karşılıklı hak ve yükümlülükleri incelenir.

Ders İçeriği

Bireysel iş hukuku, iş sözleşmesinin kurulması, iş sözleşmesinin feshi ve sonuçları, işsizlik sigortası, toplu iş sözleşmesi, gibi konular işlenmektedir.

Ders Kaynakları İş Hukuku, Prof. Dr. Ercan Akyiğit,
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Toplam İş Yükü (Saat) 0
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 0
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 İş hukuku kavramı, İş hukukunun tarihçesi
2 İş hukukunun kaynakları ve özellikleri
3 Çalışma yaşamının örgütleri
4 İş hukukunun uygulama alanı
5 İş sözleşmesi unsurları ve özellikleri
6 İş İlişkisinin Türleri
7 İş Sözleşmesinin Geçersizliği ve Geçersizliğin Sonuçları
8 İş Sözleşmesinin Geçersizliği ve Geçersizliğin SonuçlarıAra sınav
9 İş sözleşmesinden doğan haklar ve borçlar
10 İş sözleşmesin sona erme halleri
11 İş sözleşmesinin fesih yolu ile sona ermesi
12 İş sözleşmesinin sona ermesinin sonuçları
13 Kıdem Tazminatı
14 Çalışma süreleri, dinlenme süreleri ve tatiller
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
İşçinin çalışma süresi, dinlenme süresi ve tatillerini bilir.
İş hukukunun kavramlarını ve uyuşmazlıklarını bilir.
İş sağlığı ve güvenliğini bilir.
İş sözleşmesinin kurulması, unsurları, geçersizlik halleri ve sona erme hallerini bilir.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
İşçinin çalışma süresi, dinlenme süresi ve tatillerini bilir. - - - - - - - - - - - - -
İş hukukunun kavramlarını ve uyuşmazlıklarını bilir. - - - - - - - - - - - - -
İş sağlığı ve güvenliğini bilir. - - - - - - - - - - - - -
İş sözleşmesinin kurulması, unsurları, geçersizlik halleri ve sona erme hallerini bilir. - - - - - - - - - - - - -