EN
  • Anasayfa
  • MOS207 İlk Yardım (2020 - 2021 / 4. Yarıyıl)
  • EN
MOS207 - İlk Yardım
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
İlk Yardım MOS207 4 2 + 0 2,0 Pdf
Birim Bölüm
REKLAMCILIK
Derece Seviye Ön Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze eğitim
EBS Koordinatörü
Ders Veren
Amaç

Öğrencilerin sağlığını tehdit eden hastalıklarda ve karşılaşabilecekleri kazalarda uygulanabilecek basit fakat bilimsel acil yardım yöntemleri ve yaralanmalarda uygulanabilecek pansuman yapma, temel yaşam desteği hakkında bilgi ve beceri kazandırmaktır.

Ders İçeriği

İnsan vücudu ile ilgili bilgiler. Solunum, kalp durması, kanamaların durdurulması ve kan dolaşımının sağlanması, şok bayılmalarda ve koma durumlarında ilk yardım ile ilgili bilgiler. Kaza sonucu oluşan yaralanmalar ve ilk yardım, yanık yaraları, kırık çıkık ve burkulma. İlk yardımın uygulamalı tatbikatları. Kazalar ve trafik kazalarında ilk yardımın önemi ile ilgili bilgiler.

Ders Kaynakları Mehmet Çakır, 2002, Sağlık ve Trafik Eğitimi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara Serkan Şenşekerci, Alpaslan Türkkan, 2003, Sağlık ve Trafik Eğitimi, Ezgi Kitabevi,Bursa
Sağlık Bakanlığı İlk yardım Uygulama Eğitim Kiti Çıktısı
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Toplam İş Yükü (Saat) 0
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 0
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Genel ilk yardım kuralları ve insan anatomisi
2 Hasta/yaralı ve olay yerinin değerlendirilmesi, Temel yaşam desteği (CPR) uygulamaları.
2 Hasta/yaralı ve olay yerinin değerlendirilmesi, Temel yaşam desteği (CPR) uygulamaları
3 Solunum yolu tıkanıklıkları ve yaralanmalarda ilk yardım, Kanama ve şok durumlarında ilk yardım ve turnike uygulamaları.
4 Kazalarda ilk yardım ve yaralı sayısı çok kazalarda triyaj uygulamaları, Kırık, çıkık, burkulmalarda ilk yardım, pansuman, atel, sargı uygulama.
5 Kafa omurilik yaralanmalarında ve boğulmalarda ilk yardım, Yanık, ısı dengesi bozulmalarında ve ev kazalarında ilk yardım.
6 Ani bilinç kaybı durumlarında ilk yardım(epilepsi, diabet koması vb), Hayvan ısırmalarında ve zehirlenmelerde ilk yardım.
7 Ara Sınav
8 Kulak, burun, yutak ve göze yabancı cisim kaçmasında ilk yardım.
9 Fizyoterapi ve rehabilitasyon kavramları, fizyoterapist, fizyoterapistin görev ve sorumlulukları
10 Fizyoterapi ve rehabilitasyonda ekip çalışması, etik kavramı, sağlık bilimlerinde etik, sağlık personeli hasta ilişkisinde etik öğeler, hasta hakları, klinik ve araştırma etiği
11 Psikososyal rehabilitasyona giriş.
12 Kaza sonrası psikososyal rehabilitasyon, stres, post travmatik stres sendromu, depresyon ve başa çıkma yolları.
13 Görme ve işitme engellilerde psikososyal rehabilitasyon,fiziksel engellilerde psikososyal rehabilitasyon
14 Özürlü çocuklarda ve kronik hastalıklarda psikososyal rehabilitasyon konularının teorik anlatımı
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Hasta ve yaralıların iyileşmesini nasıl kolaylaştıracaklarını öğrenir
İnsan metabolizmasını,işleyişini ve sistemleri tanıyabilecektir.
Hasta ve yaralıların durumlarının daha da kötüye gitmesini önlemenin yollarını öğrenir
Hasta ve yaralıların taşınmasının kurallarını öğrenir
Bir kaza ile karşılaştığında nasıl davranması gerektiğini bilir
İlkyardımla ilgili kişisel ve yasal sorumluluklarının neler olduğunu anlayabilecektir.
Hastalık,kaza yada yaralanma durumunda uzman yardım alıncaya kadar ki süreçteki işlemleri uygulayabilecektir.
Hasta ve yaralıları hayatta tutmanın şartlarını öğrenir
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
Hasta ve yaralıların iyileşmesini nasıl kolaylaştıracaklarını öğrenir - - - - - - - - - - - - -
İnsan metabolizmasını,işleyişini ve sistemleri tanıyabilecektir. - - - - - - - - - - - - -
Hasta ve yaralıların durumlarının daha da kötüye gitmesini önlemenin yollarını öğrenir - - - - - - - - - - - - -
Hasta ve yaralıların taşınmasının kurallarını öğrenir - - - - - - - - - - - - -
Bir kaza ile karşılaştığında nasıl davranması gerektiğini bilir - - - - - - - - - - - - -
İlkyardımla ilgili kişisel ve yasal sorumluluklarının neler olduğunu anlayabilecektir. - - - - - - - - - - - - -
Hastalık,kaza yada yaralanma durumunda uzman yardım alıncaya kadar ki süreçteki işlemleri uygulayabilecektir. - - - - - - - - - - - - -
Hasta ve yaralıları hayatta tutmanın şartlarını öğrenir - - - - - - - - - - - - -