EN
  • Anasayfa
  • MOS217 Davranış Bilimleri (2020 - 2021 / 3. Yarıyıl)
  • EN
MOS217 - Davranış Bilimleri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Davranış Bilimleri MOS217 3 2 + 0 2,0 Pdf
Birim Bölüm
REKLAMCILIK
Derece Seviye Ön Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Ders, anlatım, tartışma ve karşılıklı fikir belirtme şeklinde yapılmaktadır. İnsan davranışlarının ve örgüt içi insan hareketlerinin doğruluk ve yanlışlıklarının tartışılması şeklinde verilmektedir.
EBS Koordinatörü
Ders Veren
Amaç

Öğrenciyi iş yaşamındaki çeşitli davranışsal konulara ve bu konuların neden olabileceği durumlara hazırlama; bir işletmede çalışmaya başladığında pek çok kişinin gözünden kaçan, önemsenmeyen davranış ile ilgili konuların önemini fark etmesini sağlamak ve öğrenciyi iş hayatında karşılaşabileceği davranışlara karşı hazırlayarak ortaya çıkabilecek sorunlara çözüm bulabilmesini sağlamak.

Ders İçeriği

Örgütlerde davranış konusunda genel bir değerleme; Tarihsel ve küresel bağlamda örgütsel davranış; Örgütlerde bireyler, algı, tutum, kişilik ve bireysel davranış, iş doyumu, temel motivasyon kavramları ve örgütler, çalışanlar ve yöneticiler için önemi, bireysel karar oluşturma; Örgütlerde gruplar, grup davranışı, takımlar, iletişim, liderlik, güç ve politika, çatışma ve müzakere, stres; örgütsel sistem, örgüt yapısı, teknoloji ve iş tasarımı, sosyo- teknik sistem, örgütsel kültür, örgütsel değişme ve geliştirme.

Ders Kaynakları Sönmez S,OYUR E. Genel ve Teknik İletişim Savaş Yayınevi Ankara 2009 EROĞLU ,F. Davranış Bilimleri Beta basım İstanbul 2007
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Toplam İş Yükü (Saat) 0
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 0
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Bilimin Tanımı, Bilimsel Bilginin Özellikleri
2 Sosyoloji, Psikoloji
3 Davranış Bilimlerinin tanımı, işlevleri, sınıflandırması
4 İnsan ve Kültür
5 Kişilik ve Benlik
6 İnsan ilişkilerinde Duygu-durum ve Davranış biçimleri- İnsanlık Durumları
7 İletişim
8 Ara sınav
8 Ara sınav, genel değerlendirme
9 Psikolojinin Konusu ve Amaçları
10 Kültürel Değişme
11 Bireyin yaşantısında geçmişten bugüne meydana gelen değişmeler
12 Dünya ölçeğinde geçmişten bugüne meydana gelen değişmeler
13 Kültürel Süreçler
14 Davranış Bozuklukları ve Sınıflandırması
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Sosyoloji, psikoloji ve antropoloji bilim disiplinleri hakkında genel bilgilendirmek, Kültür ve kişilik kuramları- kavramları- ilişkilerini ele almak, Toplumsal yapıyı oluşturan öğeler ve bunların etkileşimlerini açıklamak , İletişimin ne anlama geldiğinin kullanılan iletişim türlerini açıklamak , Kültürel değişme kavramı, türleri, aşamalarını açıklamaktır.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
Sosyoloji, psikoloji ve antropoloji bilim disiplinleri hakkında genel bilgilendirmek, Kültür ve kişilik kuramları- kavramları- ilişkilerini ele almak, Toplumsal yapıyı oluşturan öğeler ve bunların etkileşimlerini açıklamak , İletişimin ne anlama geldiğinin kullanılan iletişim türlerini açıklamak , Kültürel değişme kavramı, türleri, aşamalarını açıklamaktır. - - - - - - - - - - - - -