EN
  • Anasayfa
  • İKT5007 Ekonometri I (2022 - 2023 / . Yarıyıl)
  • EN
İKT5007 - Ekonometri I
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Ekonometri I İKT5007 3 + 0 7,5 Pdf
Birim Bölüm
İKTİSAT YL TEZLİ İÖ
Derece Seviye Lisansüstü - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Sözlü anlatım
EBS Koordinatörü Doç. Dr. Muhammed BENLİ
Ders Veren Doç. Dr. Muhammed BENLİ
Amaç

İktisadi sorunların analizinin ekonometrik yöntemler ile nasıl yapıldığının ele alınması amaçlanmaktadır. Öğrencilerin bu ders ile beraber ekonometrik yöntemler ile iktisadi olguları kavrayabilme ve değerlendirebilme yetisine sahip olmaları hedeflenmektedir.

Ders İçeriği

Regresyon tahminlerindeki varsayımlar ve Ekonometrik bilgisayar programları ile analizler.

Ders Kaynakları Temel Ekonometri, Gujarati
Açıldığı Öğretim Yılı 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 30
Ödev 1 30
Toplam 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Dönem Sonu Uygulaması %40
Toplam %40
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %60
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %40
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Toplam İş Yükü (Saat) 0
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 0
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Ekonometri ve Ekonometrik Model Kavramları Ders
2 Tahmin Teorisine Giriş Tartışmalı Ders
3 Tahmincinin Özellikleri, Tahmin Yöntemleri (En Küçük Kareler Yöntemi, Momentler Yöntemi) Sözlü
4 Maksimum Olabilirlik Yöntemi, En İyi Doğrusal Sapmasız Tahmin Yöntemi Gösterim Sözlü
5 Basit Doğrusal Regresyon Modeli, temel Varsayımlar, Parametrelerin Tahmni Gösterim Sözlü
6 t testi, F Testi, Problem Çözme Sözlü
7 Ara sınav
8 Korelasyon Katsayısı, belirlilik Katsayısı, Aralık Tahmini Gösterim Sözlü
9 Çoklu Regresyon Modelleri Sözlü
10 Yapısal Değişiklik ve Kukla Değişkenler Sözlü
11 Varsayımlardan sapma: Açıklayıcı değişken grubunun yanlış seçimi Gösterim Sözlü
12 Doğrusal olmama Sözlü
13 Değişen parametre değerleri Sözlü
14 Otokorelasyon Sözlü
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Tahmin elden katsayıların güvenirliliğini sınar. Yazılı Sınav Sözlü Sınav Ödev / Proje Problem Çözme Vaka Çalışması Sözlü Önceden planlanmış özel beceriler Önceden planlanmış özel beceriler Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum
Model kurarak Eviews ve Stata yazılımları ile analiz yapabilir ve sonuçlarını yorumlayabilir. Ödev / Proje Problem Çözme Vaka Çalışması Önceden planlanmış özel beceriler Önceden planlanmış özel beceriler
Tahmin sonuçlarını yorumlar ve alternatif politika üretir. Yazılı Sınav Sözlü Sınav Ödev / Proje Problem Çözme Vaka Çalışması Sözlü Önceden planlanmış özel beceriler Önceden planlanmış özel beceriler Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum
Doğrusal modelin varsayımlarının istatistiki geçerliliğini test eder. Yazılı Sınav Sözlü Sınav Ödev / Proje Problem Çözme Vaka Çalışması Önceden planlanmış özel beceriler Önceden planlanmış özel beceriler
Ekonometrik bir çalışmada kullanılan veri türlerini ve kaynaklarını bilir. Yazılı Sınav Sözlü Sınav Tartışmalı Ders Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme
ÖĞRENME ÇIKTISI
Tahmin elden katsayıların güvenirliliğini sınar.
Model kurarak Eviews ve Stata yazılımları ile analiz yapabilir ve sonuçlarını yorumlayabilir.
Tahmin sonuçlarını yorumlar ve alternatif politika üretir.
Doğrusal modelin varsayımlarının istatistiki geçerliliğini test eder.
Ekonometrik bir çalışmada kullanılan veri türlerini ve kaynaklarını bilir.