EN
  • Anasayfa
  • İKT5013 İktisadi Düşünceler Tarihi (2022 - 2023 / . Yarıyıl)
  • EN
İKT5013 - İktisadi Düşünceler Tarihi
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
İktisadi Düşünceler Tarihi İKT5013 3 + 0 7,5 Pdf
Birim Bölüm
İKTİSAT YL TEZLİ İÖ
Derece Seviye Lisansüstü - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz Yüze
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul ÇAM
Ders Veren
Amaç

Bu ders iktisadi düşüncenin gelişiminde iz bırakmış iktisatçıların nasıl düşündüklerini ve nasıl analiz yaptıklarını inceler. İktisadi düşüncenin modern iktisadi analize doğru düz bir hat şeklinde gelişmediğini göstermeye çalışır. İktisadın gelişimi, yoğun tartışmalara rağmen, dilde ve özde kimi zaman çözümlenip, kimi zaman çözümlenemeyen sıçramalar ve geri dönüşlerle karışık bir şekilde olmuştur. Dersin amacı öğrencilerin bu karmaşık tarihi anlamalarını sağlamaktır.

Ders İçeriği

Ders iktisadi analizin Aristoteles ve Thomas Acquinas'a uzanan başlangıcından hareketle klasik öncesi iktisatçılara, Mercantilistlere ve Fizyokratlara döner. Adam Smith, David Ricardo ve Karl Marx üzerinden klasik iktisat detaylı bir şekilde incelenir. Neoklasik iktisadın temsilcileri olarak Léon Walras ve Alfred Marshall incelendikten sonra bu iktisadın eleştirisine, önce Keynesyen iktisada sonra da sermaye teorisi tartışmalarına dönülür. Son iki ders modern gelişmelere ayrılmıştır. Önce Piero Sraffa ve onun elinde klasik iktisadın yeniden canlanışını, sonra da Evrimci ve Kurumsalcı yaklaşımlar tartışacağız.

Ders Kaynakları HUNT, E. K. (2005) İktisadi Düşünce Tarihi, Dost Kitabevi
SKOUSEN, Mark (2019) İktisadi Düşünce Tarihi, Adres Yayınları
KÜÇÜKKALAY, A. Mesud (2019) İktisadi Düşünce Tarihi, Beta Basım Yayım
KAZGAN, Gülten (1980) İktisadi Düşünce veye Politik İktisadın Evrimi, Remzi Kitabevi
SAVAŞ, Vural Fuat (1999) İktisadın Tarihi, Siyasal Kitabevi
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Toplam İş Yükü (Saat) 0
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 0
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Klasikler Öncesi İktisatçılar I: Aristoteles ve Aquina'lı Thomas'dan Skolastiklere Ders
2 Klasikler Öncesi İktisatçılar II: Merkantilistler Ders
3 Klasikler Öncesi İktisatçılar III: Fizyokratlar Ders
4 Klasik İktisatçılar I: Adam Smith Ders
5 Klasik İktisatçılar II: David Ricardo Ders
6 Klasik İktisatçılar III: Karl Marx Ders
7 Ara Sınav Ders
8 Klasik İktisadın Yapısı, Neoklasik İktisadın Ortaya Çıkışı ve Neoklasik İktisadın Yapısı Ders
9 Neoklasik İktisat I: Léon Walras (Lausanne Ekolü) Ders
10 Neoklasik İktisat II: Alfred Marshall (Cambridge Ekolü) Ders
11 Neoklasik İktisadın Eleştirisi I: Eksik İstihdam Dengesi ve John Maynard Keynes Ders
12 Neoklasik İktisadın Eleştirisi II: Sermaye Teorisi Tartışması Ders
13 Modern Alternatifler I: Piero Sraffa ve Klasik Politik İktisadın Yeniden Canlanışı Ders
14 Modern Alternatifler II: Evrimci ve Kurumsalcı Yaklaşımlar Ders
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Bilimsel bilginin düz bir çizgi şeklinde gelişmediğinin kopuşlar ve geri dönüşlerle geliştiğini anlamak. Yazılı Sınav Ders Dinleme ve anlamlandırma
İktisadi düşüncenin gelişiminin klasik anlayıştan neoklasik anlayışa doğru bir evrilme olmadığını anlamak. Yazılı Sınav Ders Dinleme ve anlamlandırma
Klasik iktisadın yapısının neoklasik iktisadın yapısından farklı olduğunu anlamak. Yazılı Sınav Ders Dinleme ve anlamlandırma
Neoklasik sentez ve Keynes’in makroiktisadi yaklaşımına mikro temeller oluşturma şeklinde ortaya çıkan çeşitli sentez çabalarına rağmen, Keynes’in analizinin yapısının neoklasik analizden farklı olduğunu anlamak. Yazılı Sınav Ders Dinleme ve anlamlandırma
Sosyal ve politik gelişmelerle iktisat teorilerinin gelişmeleri arasındaki bağlantıyı anlamak. Yazılı Sınav Ders Dinleme ve anlamlandırma
ÖĞRENME ÇIKTISI
Bilimsel bilginin düz bir çizgi şeklinde gelişmediğinin kopuşlar ve geri dönüşlerle geliştiğini anlamak.
İktisadi düşüncenin gelişiminin klasik anlayıştan neoklasik anlayışa doğru bir evrilme olmadığını anlamak.
Klasik iktisadın yapısının neoklasik iktisadın yapısından farklı olduğunu anlamak.
Neoklasik sentez ve Keynes’in makroiktisadi yaklaşımına mikro temeller oluşturma şeklinde ortaya çıkan çeşitli sentez çabalarına rağmen, Keynes’in analizinin yapısının neoklasik analizden farklı olduğunu anlamak.
Sosyal ve politik gelişmelerle iktisat teorilerinin gelişmeleri arasındaki bağlantıyı anlamak.