EN
  • Anasayfa
  • İKT7000 Uzmanlık Alan (2022 - 2023 / . Yarıyıl)
  • EN
İKT7000 - Uzmanlık Alan
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Uzmanlık Alan İKT7000 6 + 0 10,0 Pdf
Birim Bölüm
İKTİSAT YL TEZLİ İÖ
Derece Seviye Lisansüstü - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz Yüze
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul ÇAM
Ders Veren
Amaç

Dersin amacı öğrencinin doktora veya yüksek lisans programını tamamlama safhasında bir rapor halinde hazırlayıp suntuğu teze ilişkin bir hazırlık aşaması niteliğindedir. Tez danışmanının sorumluluğu ve gözetiminde öğrenci çalışmayı düşündüğü konu/problem alanı ile ilgili literatürü tarama, okuma, yorumlama ve değerlendirme ile ilgili entelektüel bilgi birikimini bu ders içeriği sayesinde kazanabilmektir. Dersin içeriği tez konusu ve ilgili alan dahilinde belirlenmektedir. Dersin içeriği öğrencinin doktora programını tamamlama safhasında bir rapor halinde hazırlayıp sunduğu teze ilişkin bir hazırlık aşaması niteliğindedir. Tez danışmanının sorumluluğu ve gözetiminde öğrenci çalışmayı düşündüğü konu/problem alanı ile ilgili literatürü tarama, okuma, yorumlama ve değerlendirme ile ilgili entelektüel bilgi birikimini bu ders içeriği sayesinde kazanabilmektedir. Dersin içeriği tez konusu ve ilgili alan dahilinde belirlenmektedir.

Ders İçeriği

Dersin içeriği öğrencinin doktora veya yüksek lisans programını tamamlama safhasında bir rapor halinde hazırlayıp sunduğu teze ilişkin bir hazırlık aşaması niteliğindedir. Tez danışmanının sorumluluğu ve gözetiminde öğrenci çalışmayı düşündüğü konu/problem alanı ile ilgili literatürü tarama, okuma, yorumlama ve değerlendirme ile ilgili entelektüel bilgi birikimini bu ders içeriği sayesinde kazanabilmektedir. Dersin içeriği tez konusu ve ilgili alan dahilinde belirlenmektedir.

Ders Kaynakları Çalışma konusu ile ilgili kitap, makale ve diğer yayınlar.
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Toplam İş Yükü (Saat) 0
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 0
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Alanında yapılan temel çalışmalar hakkında bilgilendirme ve değerlendirme. Sınıf Dışı Çalışma Beyin Fırtınası Sözlü İnceleme / Anket Çalışması
2 Tezi ile ilgili güncel yaklaşım ve yöntemlerin yorumlanması Sınıf Dışı Çalışma Beyin Fırtınası Sözlü İnceleme / Anket Çalışması
3 Tezde kullanılacak veri toplama ve yöntemlerin belirlenmesi Sınıf Dışı Çalışma Beyin Fırtınası Sözlü İnceleme / Anket Çalışması
4 Alan ve yöntem ile ilgili literatür takibi. Sınıf Dışı Çalışma Beyin Fırtınası Sözlü İnceleme / Anket Çalışması
5 Tez çalışmasının teorik arka planı hakkında literatür takibi. Sınıf Dışı Çalışma Beyin Fırtınası Sözlü İnceleme / Anket Çalışması
6 Teorik çerçeve, yöntem ve temel eserler bağlamında genel değerlendirme. Sınıf Dışı Çalışma Beyin Fırtınası Sözlü İnceleme / Anket Çalışması
7 Tez çalışmasınin geçici planının hazırlanması, ana ve alt başlıklarının belirlenmesi. Sınıf Dışı Çalışma Beyin Fırtınası Sözlü İnceleme / Anket Çalışması
8 Tez çalışmasının zaman-mekan sınırları ve geçici plan dahilinde okuma ve değerlendirme. Sınıf Dışı Çalışma Beyin Fırtınası Sözlü İnceleme / Anket Çalışması
9 Rapor hazırlama ve sunma. Sınıf Dışı Çalışma Beyin Fırtınası Sözlü İnceleme / Anket Çalışması
10 Literatür takibi, not alma ve değerlendirme. Sınıf Dışı Çalışma Beyin Fırtınası Sözlü İnceleme / Anket Çalışması
11 Birincil kaynaklardaki eksikliklerin tamamlanması. Sınıf Dışı Çalışma Beyin Fırtınası Sözlü İnceleme / Anket Çalışması
12 Yorum, değerlendirme ve analiz. Sınıf Dışı Çalışma Beyin Fırtınası Sözlü İnceleme / Anket Çalışması
13 Yöntem ve içerik bağlamında var olan sorunların çözümü. Sınıf Dışı Çalışma Beyin Fırtınası Sözlü İnceleme / Anket Çalışması
14 Değerlendirme, rapor hazırlama ve sunum. Sınıf Dışı Çalışma Beyin Fırtınası Sözlü İnceleme / Anket Çalışması
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Tez konusu hakkında temel birincil ve ikincil kaynakları kavrayabilme.; Sözlü Sınav Ödev / Proje Sunum / Seminer Sınıf Dışı Çalışma Beyin Fırtınası Sözlü İnceleme / Anket Çalışması Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma
Tez çalışma alanı ile ilgili güncel yayınları takip edebilecek veri tabanlarını kullanabilme.; Sözlü Sınav Ödev / Proje Sunum / Seminer Sınıf Dışı Çalışma Beyin Fırtınası Sözlü İnceleme / Anket Çalışması Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma
Tezi ile ilgili çağdaş yaklaşım ve yöntemleri değerlendirebilme.; Sözlü Sınav Ödev / Proje Sunum / Seminer Sınıf Dışı Çalışma Beyin Fırtınası Sözlü İnceleme / Anket Çalışması Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma
Tez çalışmasında karşılaşabileceği kaynak kullanımı, yöntem ve yazım aşamalarında orataya çıkabilecek sorunlar için çözüm önerileri oluşturabilme. ; Sözlü Sınav Ödev / Proje Sunum / Seminer Sınıf Dışı Çalışma Beyin Fırtınası Sözlü İnceleme / Anket Çalışması Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma
Alanında daha önce yapılan çalışmaları eleştirel ve karşılaştırmalı bir bakış açısıyla değerlendirebilme.; Sözlü Sınav Ödev / Proje Sunum / Seminer Sınıf Dışı Çalışma Beyin Fırtınası Sözlü İnceleme / Anket Çalışması Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma
Akademik etik kuralların gerekliliğini açıklayabilme.; Sözlü Sınav Ödev / Proje Sunum / Seminer Sınıf Dışı Çalışma Beyin Fırtınası Sözlü İnceleme / Anket Çalışması Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma
Bilime katkı koymak için yapacağı araştırmanın aşamalarını planlayabilme.; Sözlü Sınav Ödev / Proje Sunum / Seminer Sınıf Dışı Çalışma Beyin Fırtınası Sözlü İnceleme / Anket Çalışması Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma
Tez çalışmasının bilim alanında ve toplum üzerindeki uzun vadeli sonuçlarını değerlendirebilme. ; Sözlü Sınav Ödev / Proje Sunum / Seminer Sınıf Dışı Çalışma Beyin Fırtınası Sözlü İnceleme / Anket Çalışması Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma
ÖĞRENME ÇIKTISI
Tez konusu hakkında temel birincil ve ikincil kaynakları kavrayabilme.;
Tez çalışma alanı ile ilgili güncel yayınları takip edebilecek veri tabanlarını kullanabilme.;
Tezi ile ilgili çağdaş yaklaşım ve yöntemleri değerlendirebilme.;
Tez çalışmasında karşılaşabileceği kaynak kullanımı, yöntem ve yazım aşamalarında orataya çıkabilecek sorunlar için çözüm önerileri oluşturabilme. ;
Alanında daha önce yapılan çalışmaları eleştirel ve karşılaştırmalı bir bakış açısıyla değerlendirebilme.;
Akademik etik kuralların gerekliliğini açıklayabilme.;
Bilime katkı koymak için yapacağı araştırmanın aşamalarını planlayabilme.;
Tez çalışmasının bilim alanında ve toplum üzerindeki uzun vadeli sonuçlarını değerlendirebilme. ;