• Anasayfa
  • TIBBİ TANITIM VE PAZARLAMA ( PAZARYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU )

  • EN

1. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I - - - - - - - - - - - - - -
ENF101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı - - - - - - - - - - - - - -
ENG101 İngilizce I - - - - - - - - - - - - - -
İŞL109 Genel İşletme - - - - - - - - - - - - - -
PZL155 Pazarlama İlkeleri - - - - - - - - - - - - - -
SAK103 Tıbbi Terminoloji - - - - - - - - - - - - - -
TRK101 Türk Dili I - - - - - - - - - - - - - -
TTP101 İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi - - - - - - - - - - - - - -
1. Yarıyıl Seçmeli Dersler
MOS190 Akademik Türkçe - - - - - - - - - - - - - -
TTP105 Hastalıklar Bilgisi - - - - - - - - - - - - - -

2. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II - - - - - - - - - - - - - -
ENG102 İngilizce II - - - - - - - - - - - - - -
TRK102 Türk Dili II - - - - - - - - - - - - - -
TTP102 Diksiyon ve Etkili Konuşma I - - - - - - - - - - - - - -
TTP104 Farmakoloji I - - - - - - - - - - - - - -
TTP110 Satış Yönetimi ve Teknikleri - - - - - - - - - - - - - -
TTP111 Tıbbi Mikrobiyoloji - - - - - - - - - - - - - -
2. Yarıyıl Seçmeli Dersler
MOS190 Akademik Türkçe - - - - - - - - - - - - - -
TTP108 Paket Program Uygulamaları - - - - - - - - - - - - - -
TTP112 İnsan Kaynakları Yönetimi - - - - - - - - - - - - - -

3. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
PZL224 Pazarlama Mevzuatı - - - - - - - - - - - - - -
PZL232 Fiziksel Dağıtım Yönetimi - - - - - - - - - - - - - -
TTP203 Diksiyon ve Etkili Konuşma II - - - - - - - - - - - - - -
TTP205 Farmakoloji II - - - - - - - - - - - - - -
TTP209 İlaç Pazarı ve Firma Değerlendirmeleri - - - - - - - - - - - - - -
3. Yarıyıl Seçmeli Dersler
MOS101 Genel ve Teknik İletişim - - - - - - - - - - - - - -
MOS102 Girişimcilik - - - - - - - - - - - - - -
MOS103 Ekip Liderliği - - - - - - - - - - - - - -
MOS105 Kalite Güvence ve Standartlar - - - - - - - - - - - - - -
MOS106 Araştırma Teknikleri ve Seminer - - - - - - - - - - - - - -
MOS108 Bilişim Hukuku - - - - - - - - - - - - - -
MOS110 Beden Eğitimi ve Spor - - - - - - - - - - - - - -
MOS111 Türk Müziği - - - - - - - - - - - - - -
MOS112 Güzel Sanatlar - - - - - - - - - - - - - -
MOS202 İş Hukuku - - - - - - - - - - - - - -
MOS203 Pazarlama - - - - - - - - - - - - - -
MOS204 Halkla İlişkiler - - - - - - - - - - - - - -
MOS205 Bilimsel ve Mesleki Etik - - - - - - - - - - - - - -
MOS207 İlk Yardım - - - - - - - - - - - - - -
MOS209 İşletme Yönetimi - - - - - - - - - - - - - -
MOS210 Gönüllülük Çalışmaları - - - - - - - - - - - - - -
MOS215 Kariyer Planlama ve Geliştirme - - - - - - - - - - - - - -
MOS216 Performans Yönetimi - - - - - - - - - - - - - -
MOS217 Davranış Bilimleri - - - - - - - - - - - - - -
MOS218 Stres Yönetimi - - - - - - - - - - - - - -
MOS219 İnovasyon - - - - - - - - - - - - - -
MOS220 E-Ticaret - - - - - - - - - - - - - -
PZL216 Tüketici Davranışları - - - - - - - - - - - - - -
TKY103 Toplam Kalite Yönetimi - - - - - - - - - - - - - -
TTP207 Halk Sağlığı - - - - - - - - - - - - - -

4. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
PZL228 Mesleki Çalışma ve Seminer - - - - - - - - - - - - - -
TTP200 Staj - - - - - - - - - - - - - -
TTP204 Halkla İlişkiler ve Meslek Etiği - - - - - - - - - - - - - -
TTP206 Farmakoloji III - - - - - - - - - - - - - -
TTP214 Pazar Planlaması ve Araştırmaları - - - - - - - - - - - - - -
4. Yarıyıl Seçmeli Dersler
MOS101 Genel ve Teknik İletişim - - - - - - - - - - - - - -
MOS102 Girişimcilik - - - - - - - - - - - - - -
MOS103 Ekip Liderliği - - - - - - - - - - - - - -
MOS105 Kalite Güvence ve Standartlar - - - - - - - - - - - - - -
MOS106 Araştırma Teknikleri ve Seminer - - - - - - - - - - - - - -
MOS108 Bilişim Hukuku - - - - - - - - - - - - - -
MOS110 Beden Eğitimi ve Spor - - - - - - - - - - - - - -
MOS111 Türk Müziği - - - - - - - - - - - - - -
MOS112 Güzel Sanatlar - - - - - - - - - - - - - -
MOS202 İş Hukuku - - - - - - - - - - - - - -
MOS203 Pazarlama - - - - - - - - - - - - - -
MOS204 Halkla İlişkiler - - - - - - - - - - - - - -
MOS205 Bilimsel ve Mesleki Etik - - - - - - - - - - - - - -
MOS207 İlk Yardım - - - - - - - - - - - - - -
MOS209 İşletme Yönetimi - - - - - - - - - - - - - -
MOS210 Gönüllülük Çalışmaları - - - - - - - - - - - - - -
MOS215 Kariyer Planlama ve Geliştirme - - - - - - - - - - - - - -
MOS216 Performans Yönetimi - - - - - - - - - - - - - -
MOS217 Davranış Bilimleri - - - - - - - - - - - - - -
MOS218 Stres Yönetimi - - - - - - - - - - - - - -
MOS219 İnovasyon - - - - - - - - - - - - - -
MOS220 E-Ticaret - - - - - - - - - - - - - -
TTP202 Biyoistatistik - - - - - - - - - - - - - -
TTP212 Marka Stratejileri - - - - - - - - - - - - - -
Ders - Program Çıktıları İlişkileri
Program Çıktıları Etkilediği Yüzde
Pazarlama, tıbbi terimler ve ilaç içerikleri ile ilgili konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri alanında beraber kullanabilme becerisi, 0
Alanla ilgili problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun güncel yöntemleri ve modelleri seçme ve uygulama becerisi, 0
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında anlama becerisi; bu doğrultuda modern satış yöntemlerini uygulama becerisi, 0
Satış Yöntemleri için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi, 0
Bireysel olarak ve çok disiplinli akımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni, 0
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, 0
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi, 0
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi 0
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık, 0
Program alanında gerçekleşen uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sağlık sorunları hakkında bilgi sahibi olmak, 0
Analitik düşünce ile modern satış yöntemlerini uygular, satış yöntemleri için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır, bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisini sergiler. 0
Tıbbi tanıtım ve pazarlama alanında kaliteli hizmet için kayıt tutar ve rapor hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır. 0
İlaç ve tıbbi cihaz sektörüne yönelik temel tıbbi kavramları anlar, anlatır ve kullanır. 0
Vücudun normal işleyişi ve hastalık oluşum mekanizmaları ile tedavide hedeflenmesi gereken amaçlar arasında ilişki kurar. 0