EN
  • Anasayfa
  • MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ - YL ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

2022 - 2023 YILI

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
MIM5000 Tez Çalışması - - - - - - - - - - -
MIM7000 Uzmanlık Alan - - - - - - - - - - -
2022 - 2023 Yılı Seçmeli Dersler
BYT563 Biyobozunur Nanokompozitler - - - - - - - - - - -
ESM5004 Biyoyakıt Teknolojisi - - - - - - - - - - -
ESM5005 Ekserji ve Entropi Analizi - - - - - - - - - - -
ESM5009 Enerji Depolama Teknolojileri - - - - - - - - - - -
ESM5028 İklimlendirme ve Soğutma Sistemlerinin Enerji Analizi - - - - - - - - - - -
ESM5029 İleri Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği - - - - - - - - - - -
ESM5045 Verimli Aydınlatma Teorisi - - - - - - - - - - -
ESM520 Enerji Tasarrufu - - - - - - - - - - -
FİZ523 Kristal Yapı Tayini - - - - - - - - - - -
LEE5998 Akademik Türkçe - - - - - - - - - - -
LEE5999 Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri - - - - - - - - - - -
MIM5001 Bilgisayar Destekli Sac Metal Şekillendirme Teknolojisi 5 3,8 5 4,5 3,5 2,2 2,5 1 1 1 1
MIM5002 Bilgisayar Destekli Talaşlı İmalat İşlemleri - - - - - - - - - - -
MIM5003 Bilgisayar Destekli Üretim Teknikleri - - - - - - - - - - -
MIM5004 Biyokütle ve Biyoenerji Sistemleri - - - - - - - - - - -
MIM5005 Deneysel Gerilme Analizi - - - - - - - - - - -
MIM5006 Deneysel Tasarım - - - - - - - - - - -
MIM5007 Enerji ve Ekserji Analizi - - - - - - - - - - -
MIM5008 Güneş Enerjisi ve Uygulamaları - - - - - - - - - - -
MIM5009 Hızlı Talaş Kaldırma Teknikleri - - - - - - - - - - -
MIM5010 İleri Isı Transferi - - - - - - - - - - -
MIM5011 İleri İklimlendirme ve Soğutma Tekniği - - - - - - - - - - -
MIM5012 İleri Karakterizasyon Teknikleri - - - - - - - - - - -
MIM5013 İleri Korozyon - - - - - - - - - - -
MIM5014 İleri Malzeme Bilimi - - - - - - - - - - -
MIM5015 İleri Malzemeler ve Endüstriyel Uygulamalar - - - - - - - - - - -
MIM5016 İleri Sistem Dinamiği Kontrol - - - - - - - - - - -
MIM5017 İleri Termodinamik - - - - - - - - - - -
MIM5018 İleri Üretim Teknolojileri - - - - - - - - - - -
MIM5019 İletimle Isı Transferi - - - - - - - - - - -
MIM5020 Jeotermal Enerji Sistemleri - - - - - - - - - - -
MIM5021 Katı Yakıt Dönüşüm Teknolojileri - - - - - - - - - - -
MIM5022 Kojenerasyon Sistemlerinin Analiz ve Değerlendirilmesi - - - - - - - - - - -
MIM5023 Makine Hasar Analizleri - - - - - - - - - - -
MIM5024 Mekanik Özellikler ve Ölçüm Teknikleri - - - - - - - - - - -
MIM5025 Mekatronik Sistemlerin Tasarımı ve Uygulaması - - - - - - - - - - -
MIM5026 Metal Kesme Teori ve Uygulamaları - - - - - - - - - - -
MIM5027 Modern Kontrol Sistemleri Tasarımı - - - - - - - - - - -
MIM5028 Mühendislik Malzemelerinin Tribolojisi - - - - - - - - - - -
MIM5029 Optimizasyon Teknikleri - - - - - - - - - - -
MIM5030 Otomotiv Mühendisliği 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
MIM5031 Paket Prog. Kul. Sonlu Elemanlar Analiz Uyg. - - - - - - - - - - -
MIM5032 Seramik Malzemelerinin Yapı-Özellik İlişkisi - - - - - - - - - - -
MIM5033 Soğutma Sistemleri ve Termodinamik Analizleri 5 5 5 4 3 4 5 2 3 4 4
MIM5034 Sonlu Elemanlar Tekniği - - - - - - - - - - -
MIM5035 Tasarım Metodolojileri - - - - - - - - - - -
MIM5036 Taşıt Emisyonları ve Kontrol Teknikleri 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
MIM5037 Toplam Kalite Yönetimi - - - - - - - - - - -
MIM5038 Uygulamalı Akışkanlar Mekaniği - - - - - - - - - - -
MIM5039 Uygulamalı Sayısal Yöntemler - - - - - - - - - - -
MIM5040 Ürün Geliştirme - - - - - - - - - - -
MIM5041 Yeni Enerji Kaynakları - - - - - - - - - - -
MIM5042 Yüksek Sıcaklık Malzemeleri - - - - - - - - - - -
MIM5043 Yanma Esasları - - - - - - - - - - -
MIM5044 Katıhal Kaynak Teknolojileri - - - - - - - - - - -
MIM528 Kalite Yönetiminde İstatistiksel Teknikler - - - - - - - - - - -
MIM532 Üretim Planlama ve Kontrol - - - - - - - - - - -
MIM5900 Seminer - - - - - - - - - - -
Ders - Program Çıktıları İlişkileri
Program Çıktıları Etkilediği Yüzde
Makina Mühendisliği Programı mezunları, matematik, fen ve mühendislik bilimleri alanında yeterli bilgiye sahip ve işiyle ilgili gerekli olan problem çözme yeteneği ve mesleki ve yaşam boyu eğitimi takip becerisine sahiptir. 10,84
Makina Mühendisliği Programı mezunları ilgili mühendisliğin en az bir alanında yoğunlaşmalıdırlar. İlgi alanları uygulamalı mekanik, enerji mühendisliği, imalat ve malzemeyi içerebilir. 10,16
Mühendislik problemlerinin formüle etmek ve mekanik bir sistemi tasarlamak veya bileşenden istenen gereksinimleri karşılama yeteneğine sahiptir. 10,84
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisine sahiptir. 10,03
Bireysel çalışma becerisi, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmasına yatkınlığı vardır. 8,94
Bilgiye ulaşabilmek için kitap, makale, internet vb. tüm gerekli kaynakları kullanabilme becerisine sahiptir. 8,81
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve mesleki bilgileri sürekli güncel tutma becerisine sahiptir. 9,49
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir. 7,05
Proje ve risk yönetimi, iş güvenliği ve çevre konularındaki uygulamalar ve hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olunması ve etik değerlerin benimsenmesi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalığa sahiptir. 7,59
Makine Mühendisliği uygulamalarında sürdürülebilirliği sağlama becerisi girişimcilik yaratıcılık ve yenilikçilik bilincinin gelişmesi, bireysel, toplumsal, ekonomik, teknolojik gereksinimler için çevreyle uyumlu çözüm yaratabilme becerisine sahiptir 8,13
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir. 8,13