• Anasayfa
  • TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI - YL ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

2021 - 2022 YILI

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
TDE5000 Tez Çalışması - - - - - - - - - - - - - - -
TDE7000 Uzmanlık Alan - - - - - - - - - - - - - - -
2021 - 2022 Yılı Seçmeli Dersler
TDE5001 Avrupa Türkolojisi ve Macar Türkolojisi - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5002 Cümle Bilgisi I - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5003 Cümle Bilgisi II - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5004 Çağatayca - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5005 Edebî Akımlar I - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5006 Edebî Akımlar II - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5007 Edebiyat Bilgi ve Teorileri I - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5008 Edebiyat Bilgi ve Teorileri II - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5009 Eski Anadolu Türkçesi - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5010 Eski Türk Edebiyatında Nazım I - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5011 Eski Türk Edebiyatında Nazım II - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5012 Eski Türk Edebiyatında Nesir I - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5013 Eski Türk Edebiyatında Nesir II - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5014 Eski Türk Edebiyatında Tür ve Şekil Bilgisi - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5015 Eski Türk Edebiyatının Kaynakları I - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5016 Eski Türk Edebiyatının Kaynakları II - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5017 Farsça I - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5018 Farsça II - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5019 Filolojik Araştırma Teknikleri - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5020 Folklor, Popüler Kültür ve Medya - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5021 Genel Dil Bilimi I - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5022 Genel Dil Bilimi II - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5023 Halk Bilimi Teori ve Yöntemleri I - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5024 Halk Bilimi Teori ve Yöntemleri II - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5025 Harezm Türkçesi - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5026 Karahanlı Türkçesi - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5027 Karluk Grubu Türk Lehçeleri - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5028 Karşılaştırmalı Masal Araştırmaları - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5029 Kıpçak Grubu Türk Lehçeleri - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5030 Kırgızca - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5031 Modern Türk Edebiyatında İstanbul - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5032 Oğuz Grubu Türk Lehçeleri - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5033 Orhon Türkçesi - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5034 Orta Asya Türk Kültürü I - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5035 Orta Asya Türk Kültürü II - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5036 Osmanlı Kültür Tarihi I - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5037 Osmanlı Kültür Tarihi II - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5038 Osmanlı Türkçesi Cümle Tipleri - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5039 Osmanlının Kuruluşu Meseleleri I - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5040 Osmanlının Kuruluşu Meseleleri II - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5041 Özbekçe - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5042 Rusça I - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5043 Rusça II - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5044 Türk Edebiyatında Poetikalar - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5045 Türk Halk Destanları I - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5046 Türk Halk Destanları II - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5047 Türk Mesnevi Edebiyatı - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5048 Türkmence - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5049 Türkoloji Araştırmaları - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5050 Uygurca - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5051 Yeni Türk Edebiyatında Roman ve Hikâye I - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5052 Yeni Türk Edebiyatında Roman ve Hikâye II - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5053 Yeni Türk Edebiyatında Şiir I - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5054 Yeni Türk Edebiyatında Şiir II - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5055 Yeni Türk Edebiyatında Tenkit I - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5056 Yeni Türk Edebiyatında Tenkit II - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5057 Yeni Uygurca - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5900 Seminer - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5999 Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri - - - - - - - - - - - - - - -
Ders - Program Çıktıları İlişkileri
Program Çıktıları Etkilediği Yüzde
Uzmanlaştığı anabilim dalında bilimsel araştırmalar yapma, akademik yazım ve akademik sunum konularında ihtiyaç duyulan teorik ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 0
Temel edebiyat ve dil kaynaklarını, özelliklerini bilir ve tenkit eder, edebi metinlerdeki verileri bilimsel ve teknik yöntemlerle analiz edip değerlendirir. 0
Edebiyat metinlerini farklı teoriler ve bakış açıları ışığında analiz eder ve yorumlar. 0
Disiplinlerarası düşünür, sorgular, yorumlar ve değerlendirir. 0
Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili temel kavramları ve edebiyatın diğer sosyal bilimlerle ilişkisini, benzerlik ve farklarını kavrar ve açıklar. 0
Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde entelektüel riskler ve sorumluluklar alır. 0
Bir araştırma projesine yönelik etkinlikleri ve ilişkileri planlar ve yönetir. 0
Uzmanlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 0
Öğrenme gereksinimlerini belirler; öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir. 0
Uzmanlaştığı alan ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır. 0
Uzmanlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. 0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular. 0
Uzmanlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 0
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır. 0
Uzmanlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. 0