EN
  • Anasayfa
  • MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ - DR ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

2023-2024 YILI

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
MIM7000 Uzmanlık Alan - - - - - - - - - - -
MIM8000 Tez Çalışması - - - - - - - - - - -
MIM8100 Yeterlik Yazılı - - - - - - - - - - -
MIM8200 Yeterlik Sözlü - - - - - - - - - - -
2023-2024 Yılı Seçmeli Dersler
LEE5998 Akademik Türkçe - - - - - - - - - - -
LEE5999 Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri - - - - - - - - - - -
LEE6901 Proje Hazırlama - - - - - - - - - - -
ME584 Advanced Engineering Mathematics - - - - - - - - - - -
MIM6001 Akıllı Malzemeler ve Uygulamaları - - - - - - - - - - -
MIM6002 Bilgisayar Destekli Sac Metal Şekillendirme Teknolojisi - - - - - - - - - - -
MIM6003 Eksergoekonomik ve Eksergoçevresel Analiz - - - - - - - - - - -
MIM6004 Işınımla Isı Transferi - - - - - - - - - - -
MIM6005 İçten Yanmalı Motorlarda Aşırı Doldurma - - - - - - - - - - -
MIM6006 İleri Ekserji Analizi - - - - - - - - - - -
MIM6007 İleri Yüzey Mühendisliği - - - - - - - - - - -
MIM6008 İşlenebilirlik - - - - - - - - - - -
MIM6009 Mekanik Metalurji - - - - - - - - - - -
MIM6010 Mikro Makine Teknolojileri - - - - - - - - - - -
MIM6011 Mikro ve Nano Üretim - - - - - - - - - - -
MIM6012 Momentum Isı ve Kütle Transferi - - - - - - - - - - -
MIM6013 Taşınımla Isı Transferi - - - - - - - - - - -
MIM6014 Tribolojinin Esasları - - - - - - - - - - -
MIM6015 Viskoz Akış ve Sınır Tabaka Teorisi - - - - - - - - - - -
MIM6016 Yeni Ürün Geliştirme - - - - - - - - - - -
MIM6017 Türbülanslı Akış ve Türbülans Modelleri - - - - - - - - - - -
MIM6018 İçten Yanmalı Motorlarda Isı Transferi - - - - - - - - - - -
MIM6019 Mekanik Titreşimler ve Kontrol Yöntemleri - - - - - - - - - - -
MIM6020 Sistem Dinamiği ve Kontrolünde Özel Konular - - - - - - - - - - -
MIM6900 Seminer - - - - - - - - - - -
MIM6021 Lineer Olmayan Kontrol Yöntemleri - - - - - - - - - - -

2023-2024 YILI

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
MIM7000 Uzmanlık Alan - - - - - - - - - - -
MIM8000 Tez Çalışması - - - - - - - - - - -
MIM8100 Yeterlik Yazılı - - - - - - - - - - -
MIM8200 Yeterlik Sözlü - - - - - - - - - - -
2023-2024 Yılı Seçmeli Dersler
LEE5998 Akademik Türkçe - - - - - - - - - - -
LEE5999 Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri - - - - - - - - - - -
LEE6901 Proje Hazırlama - - - - - - - - - - -
ME584 Advanced Engineering Mathematics - - - - - - - - - - -
MIM6001 Akıllı Malzemeler ve Uygulamaları - - - - - - - - - - -
MIM6002 Bilgisayar Destekli Sac Metal Şekillendirme Teknolojisi - - - - - - - - - - -
MIM6003 Eksergoekonomik ve Eksergoçevresel Analiz - - - - - - - - - - -
MIM6004 Işınımla Isı Transferi - - - - - - - - - - -
MIM6005 İçten Yanmalı Motorlarda Aşırı Doldurma - - - - - - - - - - -
MIM6006 İleri Ekserji Analizi - - - - - - - - - - -
MIM6007 İleri Yüzey Mühendisliği - - - - - - - - - - -
MIM6008 İşlenebilirlik - - - - - - - - - - -
MIM6009 Mekanik Metalurji - - - - - - - - - - -
MIM6010 Mikro Makine Teknolojileri - - - - - - - - - - -
MIM6011 Mikro ve Nano Üretim - - - - - - - - - - -
MIM6012 Momentum Isı ve Kütle Transferi - - - - - - - - - - -
MIM6013 Taşınımla Isı Transferi - - - - - - - - - - -
MIM6014 Tribolojinin Esasları - - - - - - - - - - -
MIM6015 Viskoz Akış ve Sınır Tabaka Teorisi - - - - - - - - - - -
MIM6016 Yeni Ürün Geliştirme - - - - - - - - - - -
MIM6017 Türbülanslı Akış ve Türbülans Modelleri - - - - - - - - - - -
MIM6018 İçten Yanmalı Motorlarda Isı Transferi - - - - - - - - - - -
MIM6019 Mekanik Titreşimler ve Kontrol Yöntemleri - - - - - - - - - - -
MIM6020 Sistem Dinamiği ve Kontrolünde Özel Konular - - - - - - - - - - -
MIM6900 Seminer - - - - - - - - - - -
MIM6021 Lineer Olmayan Kontrol Yöntemleri - - - - - - - - - - -
Ders - Program Çıktıları İlişkileri
Program Çıktıları Etkilediği Yüzde
Mezunlar Matematik, fen bilimleri ile Makina Mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimine ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme becerisine sahiptir. 0
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi ve uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisine sahiptir. 0
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme becerisi ve modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahiptir. 0
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi ve bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisine sahiptir. 0
Bireysel çalışma becerisi, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmasına yatkınlığı vardır. 0
Bilgiye ulaşabilmek için kitap, makale, internet vb. tüm gerekli kaynakları kullanabilme becerisine sahiptir. 0
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve mesleki bilgileri sürekli güncel tutma becerisine sahiptir. 0
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir. 0
Proje ve risk yönetimi, iş güvenliği ve çevre konularındaki uygulamalar ve hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olunması ve etik değerlerin benimsenmesi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalığı vardır. 0
Makine Mühendisliği uygulamalarında sürdürülebilirliği sağlama becerisi girişimcilik yaratıcılık ve yenilikçilik bilincinin gelişmesi, bireysel, toplumsal, ekonomik, teknolojik gereksinimler için çevreyle uyumlu çözüm yaratabilme becerisine sahiptir 0
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir. 0