EN
  • Anasayfa
  • BİYOTEKNOLOJİ - DR ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

2023-2024 YILI

Ders Adı
BYT7000 Uzmanlık Alan
BYT8000 Tez Çalışması
BYT8100 Yeterlik Yazılı
BYT8200 Yeterlik Sözlü
2023-2024 Yılı Seçmeli Dersler
BYT6001 Bitkilerde Gen Aktarımı
BYT6002 Biyogüvenlik ve Hijyen
BYT6003 Biyolojik Kökenli İlaçlar
BYT6004 Biyomalzemelerin Karakterizasyon Teknikleri
BYT6005 Biyomalzemelerin Moleküler Temelleri
BYT6006 Biyomalzemelerin Tıp ve Eczacılıktaki Uygulamaları
BYT6007 Biyomühendislikte İleri Karakterizasyon Teknikleri
BYT6008 Biyosensörler
BYT6009 Biyoteknoloji ve Biyokimya
BYT6010 Biyoteknolojik Gelişmeler
BYT6011 Endüstriyel Mikrobiyoloji
BYT6012 Enzimatik Yakıt Hücreleri
BYT6013 Fermentasyon Mikrobiyolojisi
BYT6014 Gen Terapisi ve Transgenik
BYT6015 Halk Sağlığı
BYT6016 İleri Bitki Mikrobiyolojisi
BYT6017 İleri Biyoteknoloji
BYT6018 İleri Düzey Malzeme ve İmalat Yöntemleri
BYT6019 İleri Moleküler Biyoloji Teknikleri
BYT6020 İleri Teknoloji Uygulamalarında Termal Analizler
BYT6021 Madencilikte Biyoteknoloji
BYT6022 Maya ve Küf Mantarlarının Endüstriyel Biyoteknolojisi
BYT6023 Medikal Kaplamalar
BYT6024 Mikrobiyal Teknoloji
BYT6025 Moleküler Biyoteknoloji
BYT6026 Moleküler Farmakoloji
BYT6027 Nanobiyoteknoloji
BYT6028 Optik Biyosensörler
BYT6029 Ökaryotik Gen Düzenlenmesi
BYT6030 Proteomiks ve Metabolomiks
BYT6031 Tümör İmmünolojisi ve İmmünoterapi
BYT6032 Bitkilerde Organeller Arasında Sinyalizasyon Yolakları
BYT6033 Glikobiyoloji
BYT6034 Memeli Metabolizmasının Hormonal Regülasyonu ve Entegrasyonu
BYT6035 Mikrobiyota ve Kanser
BYT6036 Gıda Katkı Maddeleri ve Analiz Yöntemleri
BYT6037 Bozulmuş Alan Ekolojisi
BYT6038 Enzim Biyosensörleri
BYT6039 Biyoteknolojik Atıksu Arıtma Prosesleri
BYT6900 Seminer
LEE5998 Akademik Türkçe
LEE5999 Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri
LEE6901 Proje Hazırlama
Ders - Program Çıktıları İlişkileri
Program Çıktıları Etkilediği Yüzde