EN
  • Anasayfa
  • İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ - YL ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

2022 - 2023 YILI

Ders Adı
İM5000 Tez Çalışması
İM7000 Uzmanlık Alan
2022 - 2023 Yılı Seçmeli Dersler
İM5001 Akarsu Hidroliği
İM5002 Arazi Deneyleri ve Değerlendirmesi
İM5003 Barajlar
İM5004 Betonda Kalıcılık
İM5005 Çevre Hidroliği
İM5006 Demiryolu Mühendisliği
İM5007 Elastisite Teorisi
İM5008 Ferrocement Teknolojisi
İM5009 Geoteknik Deprem Mühendisliği
İM5010 Geoteknik Mühendisliği Uygulamalarında Geosentetikler
İM5011 Geoteknik Mühendisliğinde Özel Konular
İM5012 Geoteknik Mühendisliğinde Sayısal Yöntemler
İM5013 Havza Hidrolojisi
İM5014 Hidrolojide Stokastik Yöntemler
İM5015 İleri Akışkanlar Mekaniği
İM5016 İleri Beton Teknolojisi
İM5017 İleri Mühendislik Jeolojisi
İM5018 İleri Temel Mekaniği
İM5019 İleri Yapı Statiği
İM5020 İleri Yeraltı Suyu Hidroliği
İM5021 İleri Zemin Mekaniği
İM5022 İnşaat Mühendisliğinde Analitik Yöntemler
İM5023 İnşaat Mühendisliğinde Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz Teknikleri
İM5024 İnşaat Mühendisliğinde İstatistik Yöntemler
İM5025 İnşaat Mühendisliğinde Sayısal Yöntemler
İM5026 İnşaat Mühendisliğinde Veri Toplanması ve Analizi
İM5027 Karayolu Mühendisliği
İM5028 Karayolu Üstyapı Tasarımı
İM5029 Kaya Mekaniği
İM5030 Kentsel Hidroloji ve Hidrolik
İM5031 Kıyı Koruma Yapıları
İM5032 Kompozit Malzemeler
İM5033 Malzemelerin Şekil Değiştirme Özellikleri
İM5034 Mühendislik Jeolojisi
İM5035 Mühendislikte Eniyileme Yöntemleri
İM5036 Plak Teorisi
İM5037 Sonlu Elemanlar Yöntemi
İM5038 Tarihi Yapı Malzemelerinde Oluşan Bozulmalar ve Koruma Yöntemleri
İM5039 Tarihi Yapılar ve Yapım Teknikleri
İM5040 Taşkın ve Kuraklık Hidrolojisi
İM5041 Trafik Yönetimi
İM5042 Ulaştırma İşletmesi
İM5043 Yamaçların Stabilitesi
İM5044 Yapı Analizinde Enerji Yöntemleri
İM5045 Yapı Dinamiği
İM5046 Yapıda Kaynak Planlama
İM5047 Yapıların Deneysel Analizi
İM5048 Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi
İM5049 Yapıların Plastik Analizi
İM5050 Yeraltı Suyu Mühendisliği
İM5051 Zemin Dinamiği
İM5052 Zemin Özelliklerinin Ölçülmesi
İM5053 Zeminlerin İyileştirilmesi
İM5054 Yapılarda Sismik Yalıtım ve Enerji Sönümleme
İM5900 Seminer
LEE5998 Akademik Türkçe
LEE5999 Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri
Ders - Program Çıktıları İlişkileri
Program Çıktıları Etkilediği Yüzde