EN
  • Anasayfa
  • ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA - YL ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

2023-2024 YILI

Ders Adı
PAZ5000 Tez Çalışması - - - - - - - - - - -
PAZ7000 Uzmanlık Alan - - - - - - - - - - -
2023-2024 Yılı Seçmeli Dersler
LEE5998 Akademik Türkçe - - - - - - - - - - -
LEE5999 Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri - - - - - - - - - - -
PAZ5001 Endüstriyel Pazarlama - - - - - - - - - - -
PAZ5002 Hizmet Pazarlaması - - - - - - - - - - -
PAZ5003 İlişkisel Pazarlama - - - - - - - - - - -
PAZ5004 Pazarlama Araştırma Yöntemleri ve Veri Analiz Teknikleri - - - - - - - - - - -
PAZ5005 Pazarlama Teorisi - - - - - - - - - - -
PAZ5006 Pazarlama Yönetimi - - - - - - - - - - -
PAZ5007 Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi - - - - - - - - - - -
PAZ5008 Tüketici Davranışları - - - - - - - - - - -
PAZ5009 Uluslararası Pazarlama - - - - - - - - - - -
PAZ5010 Üretim Yönetimi - - - - - - - - - - -
PAZ5011 Dijital Pazarlama - - - - - - - - - - -
PAZ5012 Marka Yönetimi - - - - - - - - - - -
PAZ5900 Seminer - - - - - - - - - - -
Ders - Program Çıktıları İlişkileri
Program Çıktıları Etkilediği Yüzde
İşletmenin makro ve mikro pazarlama çevresi sorunlarını tanımlayıp çözümleyebilmek 0
Pazarlama yönetimi temel kavramlarını tanımlayabilmek 0
Üretim yönetimi temel kavramlarını tanımlayabilmek 0
Güncel pazarlama sorunlarının çözümünde pazarlama teorisi ve teorik yaklaşımların rolünü belirleyebilmek 0
Pazarlama teorilerinin farklı kültürel yapılarda nasıl uygulandığını belirleyebilmek 0
Klasik ve güncel pazarlama teorileri arasındaki farklılık ve ilişkileri tanımlayarak değerlendirmek 0
Pazarlama yönetiminde bilgi sistemlerinden faydalanarak pazarlama bilgisi toplamak ve analiz edebilmek 0
Tedarik zinciri ve lojistik faaliyetlerinin yönetimi ve entegrasyonu becerisi 0
Rekabet ortamında pazarlama fırsat ve tehditleri belirlemek ve bunlara uygun stratejiler geliştirebilmek 0
Mikro ve makro pazarlama çevresi üyeleriyle iletişim, koordinasyon ve bilgi paylaşımını sağlayabilmek 0
İşletme sorunlarını sayısal karar verme tekniklerini kullanarak belirlemek ve çözüm sunmak 0