• Anasayfa
  • TARLA BİTKİLERİ - DR ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

2021 - 2022 YILI

Ders Adı
TAB7000 Uzmanlık Alan
TAB8000 Tez Çalışması
TAB8100 Yeterlik Yazılı
TAB8200 Yeterlik Sözlü
2021 - 2022 Yılı Seçmeli Dersler
TAB5999 Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri
TAB6001 Bitki Analizleri ve Laboratuvar Teknikleri
TAB6002 Biyolojik Azot Fiksasyonu
TAB6003 Çayır Mera Kurma ve İşletme Teknikleri
TAB6004 Deneme Tekniği
TAB6005 Endüstri Bitkilerinin İşleme ve Değerlendirilmesi
TAB6006 Hücre ve Doku Kültürü
TAB6007 İleri Bitki Islahı
TAB6008 Kendine Döllenen Endüstri Bitkileri Islahı
TAB6009 Popülasyon Genetiği
TAB6010 Sıcak İklim Tahıllarında Özel Konular
TAB6011 Silaj Bitkileri ve Silaj Tekniği
TAB6012 Soğanlı ve Yumrulu Bitkiler Kültürü
TAB6013 Tahıllarda Kalite ve Tespit Yöntemleri
TAB6014 Tahılların Ekolojisinde Son Gelişmeler
TAB6015 Tahılların Fizyolojisinde Son Gelişmeler
TAB6016 Tahılların Özel Islahı
TAB6017 Tarımsal Denemelerin İstatistiksel Değerlendirilmesi
TAB6018 Tarla Bitkilerinde Genetik Kaynakların Toplanması ve Kullanılması
TAB6019 Tarla Bitkilerinde Mikro Üretim Teknikleri
TAB6020 Tarla Bitkilerinde Mutasyon Islahı
TAB6021 Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Sekonder Metabolitler
TAB6022 Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Verim ve Kalite Özellikleri
TAB6023 Vejetatif Çoğaltılan Endüstri Bitkilerinin Islahı
TAB6024 Yabancı Döllenen Endüstri Bitkileri Islahı
TAB6025 Yem Bitkileri Islahı
TAB6026 Yem Bitkilerinde Kalite ve Kalite Faktörleri
TAB6027 Yem Bitkilerinde Tohumculuk Tekniği
TAB6028 Yem Bitkilerinde Zararlı Maddeler
TAB6029 Yemeklik Tane Baklagillerin Genetik ve Sitogenetiği
TAB6030 Çayır Mera Arasındaki Fitososyolojik İlişkiler
TAB6900 Seminer
Ders - Program Çıktıları İlişkileri
Program Çıktıları Etkilediği Yüzde