• Anasayfa
  • Endüstri Ürünleri Tasarımı ( Pazaryeri Meslek Yüksekokulu )

  • EN

PROGRAM ÇIKTILARI

No Program Çıktıları
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili Endüstriyel Tasarım konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri yapılacak tasarım çalışmaları için birlikte kullanabilme becerisi, Endüstri ürünleri üretim ve kullanım problemlerini saptama, tanımlama ve çözme becerisi; bu amaçla uygun üretim yöntemlerini ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi
2 Endüstri ürünleri üretim ve kullanım problemlerini saptama, tanımlama ve çözme becerisi; bu amaçla uygun üretim yöntemlerini ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi
3 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni,
4 Endüstriyel tasarım uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bileşim teknolojilerini etkin kullanma becerisi
5 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
6 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim, sanat ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
7 Türkçe sözlü, yazılı ve görsel anlatım teknikleriyle etkin iletişim kurma becerisi.
8 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları.çalışanlarının sağlığı.çevre ve iş güvenliği konularında bilinç;tasarım uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
9 Endüstri ürünler üretim, kullanım ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarında ki etkilerinin bilincinde olmak.
10 Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak
11 Etkin iletişim kurabilme
12 Tasarım disiplini içerisinde yaşamı yorumlayabilme, farklı bakış açıları geliştirebilme, çözümsel tavır yetkinliğine sahip olabilme.
13 Tasarım süreçlerinde olası toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak karar verebilmek için gerekli temeli oluşturacak verileri toplar, değerlendirir ve yorumlar.
14 Yaşadığı tarihsel dönemde yerel, bölgesel, ulusal ve küresel genel ve mesleki sorunlar hakkında bilgi ve bilinç sahibidir.