EN

PROGRAM AÇIKLAMA

Bozüyük Meslek Yüksekokulu 1992 yılında Anadolu Üniversitesi'ne bağlı olarak açılmıştır. Pazarlama programı ise, İktisadi ve İdari Programlar Bölümüne bağlı olarak 1997-1998 eğitim-öğretim yılında kurulmuştur. 2007 yılından itibaren Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin kurulmasıyla faaliyetlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde yürütmeye başlamıştır. Bölümde 1 Dr. Öğr. Üyesi ve 4 Öğretim Görevlisi olmak üzere 5 Öğretim Elemanı görev yapmaktadır. Pazarlama programının temel amacı, ilgili alanlardaki kalifiye personel talebini karşılamaktır. Bu amaca ilave olarak, pazarlama programının temel eğitim felsefesi, çağdaş iş dünyasının ihtiyaçları ile uyumlu mesleki eğitim vermektir. Pazarlama programının eğitim süresi iki yıldır. Birinci yılda, programdaki öğrenciler işletme yönetimi ve pazarlama ile ilgili genel ve temel dersleri alırlar. İkinci yılda, pazarlama programında sunulan dersler özellikle pazarlamanın özel alanlarına vurgu yapar. Bu özel alanlar satış yönetimi, reklam, pazarlama iletişimi, tüketici davranışı, uluslararası pazarlama, pazarlama araştırması, müşteri ilişkileri yönetimi (MİY) vb. alanları kapsar. Bozüyük Meslek Yüksekokulundaki bu program hem Eskişehir'e hem de Bilecik'e (yaklaşık olarak 40 km) yakın mesafededir. Öğrenciler birinci yıl sonunda yapmış oldukları staj eğitimiyle birlikte elde ettiği bilgileri uygulamaya geçirebilmekte ve sektörün gereksinimleri doğrultusunda çalışma deneyimi kazanabilmektedir.
Birim Bölüm Bozüyük Meslek Yüksekokulu / Pazarlama / 4 YY / 5. Düzey Önlisans
Birim EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Betül İNAM
Bölüm Başkanı
Bölüm EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Sevdenur KAPUSUZ
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

5. Düzey Önlisans (Düzey Kodları: EQF_LLL: 5 / QF_EHEA: Kısa Düzey) ISCED Alan Kodu: 34 (İşletme ve Yönetim Bilimleri )

Bu programdan mezun olan öğrenciler Pazarlama alanında ön lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Staj Birim Sorumlusu Ali ARICI
Staj Birim Sorumlusu İbrahim ALKARA
Staj Birim Sorumlusu Sevdenur KAPUSUZ
Program Sorumlusu Melik KAMIŞLI
Program Sorumlusu Ali ARICI
Bologna Sorumlusu İbrahim ALKARA
İntibak Not Girişi Sorumlusu İbrahim ALKARA
İntibak Not Girişi Sorumlusu Ali ARICI
İntibak Not Girişi Sorumlusu Sevdenur KAPUSUZ
Amaç
Hedef