PAZARLAMA ( BOZÜYÜK MESLEK YÜKSEKOKULU )

PROGRAM AÇIKLAMA

PROGRAM AÇIKLAMA
Bozüyük Meslek Yüksekokulu 1992 yılında Anadolu Üniversitesi'ne bağlı olarak açılmıştır. Pazarlama programı ise, İktisadi ve İdari Programlar Bölümüne bağlı olarak 1997-1998 eğitim-öğretim yılında kurulmuştur. 2007 yılından itibaren Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin kurulmasıyla faaliyetlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde yürütmeye başlamıştır. Bölümde 1 Dr. Öğr. Üyesi ve 4 Öğretim Görevlisi olmak üzere 5 Öğretim Elemanı görev yapmaktadır. Pazarlama programının temel amacı, ilgili alanlardaki kalifiye personel talebini karşılamaktır. Bu amaca ilave olarak, pazarlama programının temel eğitim felsefesi, çağdaş iş dünyasının ihtiyaçları ile uyumlu mesleki eğitim vermektir. Pazarlama programının eğitim süresi iki yıldır. Birinci yılda, programdaki öğrenciler işletme yönetimi ve pazarlama ile ilgili genel ve temel dersleri alırlar. İkinci yılda, pazarlama programında sunulan dersler özellikle pazarlamanın özel alanlarına vurgu yapar. Bu özel alanlar satış yönetimi, reklam, pazarlama iletişimi, tüketici davranışı, uluslararası pazarlama, pazarlama araştırması, müşteri ilişkileri yönetimi (MİY) vb. alanları kapsar. Bozüyük Meslek Yüksekokulundaki bu program hem Eskişehir'e hem de Bilecik'e (yaklaşık olarak 40 km) yakın mesafededir. Öğrenciler birinci yıl sonunda yapmış oldukları staj eğitimiyle birlikte elde ettiği bilgileri uygulamaya geçirebilmekte ve sektörün gereksinimleri doğrultusunda çalışma deneyimi kazanabilmektedir.
Birim Bölüm Bozüyük Meslek Yüksekokulu / Pazarlama / 4 YY / 5. Düzey Önlisans
Bölüm Başkanı
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Sevdenur KAPUSUZ
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

5. Düzey Önlisans (Düzey Kodları: EQF_LLL: 5 / QF_EHEA: Kısa Düzey) ISCED Alan Kodu: 34 (İşletme ve Yönetim Bilimleri )

Bu programdan mezun olan öğrenciler Pazarlama alanında ön lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Amaç
Bölümün amacı, öğrencileri, ulusal ekonomi ve istihdamda önemli yer tutan pazarlama alanında, pazarlama teori ve uygulamaları gerekliliklerine uygun bir şekilde donatılmış uzmanlar olarak yetiştirmektir. Bu programda, öğrencilerin mesleğin temel becerilerine sahip olmasının yanında, bir yabancı dil bilen, bilgisayar kullanabilen, girişimci, kişilik sahibi elemanlar olarak yetiştirilmesi de amaçlanmaktadır. Programda sadece, teorik bilgiler değil, bunun yanında uygulamaya yönelik faaliyetlere de yer verilmektedir.
Hedef
Pazarlama programının temel hedefi, çağdaş iş dünyasının ihtiyaçları ile uyumlu mesleki eğitim vermektir.