MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ

Programdan mezun olan öğrencilerimiz pazarlama alanında hizmet veren ilgili kamusal ve özel sektör kurumlarında -staj aşamasının da katkısıyla- istihdam edilebilmektedir. Genel olarak mezunlarımız; satış elemanı, pazar araştırma, reklam ajansı, halkla ilişkiler departmanı ve ajansı, satın alma birimi gibi alanlarda çalışabilmektedir.