GRAFİK TASARIMI ( BOZÜYÜK MESLEK YÜKSEKOKULU )

PROGRAM AÇIKLAMA

PROGRAM AÇIKLAMA
Bu programda, grafik tasarıma ilişkin her alanda tasarımcı olarak görev yapacak, yaratıcı tasarımcıların yetişmesini amaçlar. Öğrencilerin özellikle reklamcılık sektörünün gereksinim duyduğu görsel ve görsel-işitsel alanlarda oluşan medyalar üzerinde, etkin ve yaratıcı gücünü kullanabilecek tasarımcılar olarak eğitilmeleri sağlanır. Masaüstü yayıncılık alanında; dergi, gazete, broşür, katalog, afiş, el ilanı, dış mekan reklamcılık (outdoor)da kullanılan; billboard, raket reklam panoları, ışıklı panolar ve benzeri görsel medyalar üzerinde yaratıcı tasarım gücünü ortaya koyabilecek mesleki becerileri yüksek elemanlar olmaları hedeflenir.
Birim Bölüm Bozüyük Meslek Yüksekokulu / Grafik Tasarımı / 4 YY / 5. Düzey Önlisans
Bölüm Başkanı
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Ömer Zahid KUBAT
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

5. Düzey Önlisans (Düzey Kodları: EQF_LLL: 5 / QF_EHEA: Kısa Düzey) ISCED Alan Kodu: 21 (Sanat )

Bu programdan mezun olan öğrenciler Grafik Tasarımı alanında ön lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Amaç
Ülkemizin ihtiyaçlarına göre, dünyadaki gelişmeleri izleyerek grafik tasarım konularında araştırma ve incelemeler yapabilen, her türlü grafik tasarım problemini çözebilen ve çağın getirdiği donanımı yetkin şekilde kullanabilen tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, duygu ve düşünceleri grafik imge kullanımı ile ifade eden, güzel sanatları bilim ve teknoloji ile destekleyerek özgün tasarımlar yapan bireyler yetiştirme, programın diğer bir amacıdır.
Hedef
Teorik ve uygulama altyapısı olan, vizyon sahibi, yeniliği iş süreçlerine aktarabilen ve farklılığını ortaya çıkarabilen, bunlarlar birlikte, sektör ihtiyacını karşılayabilecek; sanat ve tasarım kuramlarına hâkim, bilgisayarı kullanmada yeterlilik kazanmış ve el becerisini geliştirebilen, tasarımın varlık gösterdiği tüm alanlarda görev alabilecek kalifiyeli grafikerler yetiştirmektir.