• Anasayfa
  • Grafik Tasarımı ( Bozüyük Meslek Yüksekokulu )

  • EN

PROGRAM ÇIKTILARI

No Program Çıktıları
1 Tasarım bilgilerini grafik tasarım alanında uygulamak
2 Tasarım problemlerini tanımlama becerisine sahip olmak
3 Tasarım problemlerini çözümleme becerisine sahip olmak
4 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak
5 Etkin iletişim kurmak, kendini ifade etmek
6 Yaşam boyu eğitimin önemini kavrama becerisine sahip olmak
7 Yaşam boyu eğitim gerekliliklerini yerine getirebilme becerisine sahip olmak
8 Çağın sorunlarını takip edebilme becerisine sahip olmak
9 Araştırma, deneyimleme, analiz, değerlendirme ve yorumlamak
10 Sorun ve gereksinimleri karşılayacak bir ürünü/yapıtı ya da süreci tasarlamak
11 Disiplinlerarası ve ekip olarak ortak çalışmak
12 Bireysel anlamda sorumluluk alabilmek ve sorumluluğa açık olmak
13 Tasarım problemlerinin çözümünde gerekli malzemeleri kullanabilme yetkinliğine sahip olmak
14 Tasarım alanındaki teknolojik gelişmeleri takip edebilme becerisine sahip olmak