İŞLETME ( İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ )

PROGRAM AÇIKLAMA

PROGRAM AÇIKLAMA
Birim Bölüm İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme / 8 YY / 6. Düzey Lisans
Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsa İPÇİOĞLU
EBS Koordinatörü Arş. Gör. Dr. Saniye HAYDAROĞLU
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

6. Düzey Lisans (Düzey Kodları: EQF_LLL: 6 / QF_EHEA: 1) ISCED Alan Kodu: 34 (İşletme ve Yönetim Bilimleri )

Bu programdan mezun olan öğrenciler İşletme alanında lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Amaç
İş yaşamında yerel, ulusal ve uluslararası düzeyler için çağın gereklerine uygun olarak işletmecilik, girişimcilik ve yöneticilik bilgi ve becerileriyle donatılmış insan kaynağı yetiştirmektir.
Hedef
Ulusal ve uluslararası alanlarda akademik ve bilimsel başarılarıyla, eğitim-öğretim kalitesiyle tanınan bir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak, yenilikçi ve paylaşımcı bir yüksek öğretim kurumu kimliği altında, işletme bölümlerinin en iyileri arasında yerimizi almaktır.