DIŞ TİCARET ( OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU )

PROGRAM AÇIKLAMA

PROGRAM AÇIKLAMA
Dış ticaret programı, tamamen sektörün talep ettiği orta kademe iş gücünü sağlamaya yönelik tasarlanmış olup, dersler alan olarak iktisat, işletme, bilgisayar ve dış ticaret teknik ve uygulamalarını kapsamaktadır. Sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede teorik bilgiler ile donatılan öğrencilerimiz, yaz aylarında yaptıkları stajlar ile bu bilgilerini pekiştirmektedirler. Öğrencilerimize yönelik düzenlediğimiz konferanslar ve teknik geziler mesleki bakış açılarına zenginlik katmaktadır. Bilgisayarlı gümrük etkinlikleri (BİLGE) sisteminde, alanında en çok kullanılan yazılımlardan biri olan ‘Evrim Dış Ticaret Programı’nı uygulamalı olarak gösteren sayılı Yüksekokullardan biri olmamız, öğrencilerimize güçlü bir gelecek bırakma idealimizin ürünüdür. Ayrıca bu program öğrencileri dış ticaret ile ilgili firmalarda bir dönem uygulamalı (3+1) eğitim görmektedirler.
Birim Bölüm Osmaneli Meslek Yüksekokulu / Dış Ticaret / 4 YY / 5. Düzey Önlisans
Bölüm Başkanı
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Fatma UZUNSES
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

5. Düzey Önlisans (Düzey Kodları: EQF_LLL: 5 / QF_EHEA: Kısa Düzey) ISCED Alan Kodu: 34 (İşletme ve Yönetim Bilimleri )

Bu programdan mezun olan öğrenciler Dış Ticaret alanında ön lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Amaç
Dış ticaret programın amacı, ithalat ve ihracata dayalı bankacılık, taşımacılık, gümrük ve kambiyo mevzuatı gibi dış ticaretle ilgili iş alanlarında pratik ve teorik bilgilerle donatılmış, nitelikli meslek elemanı yetiştirmektir.
Hedef
Dış Ticaret önlisans programının hedefi; İyi derecede Türkçe ve İngilizce bilen, Mesleki alanda becerilerini kullanabilen, işletmenin temel kavramlarını, amaçlarını ve çevreyle olan ilişkilerini açıklayabilen, ulusal ve uluslararası siyasi ve ekonomik olguları ve değişiklikleri anlayıp, yorumlayabilen, dış ticaret işlemlerinde kullanılan belgeleri tanıyan ve düzenleyebilen, uluslararası taşımacılık ve lojistik sektörünün temel işleyişini bilip, operasyonlar yapabilen, meslek elemanlarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir.