• Anasayfa
  • Dış Ticaret ( Osmaneli Meslek Yüksekokulu )

  • EN

PROGRAM ÇIKTILARI

No Program Çıktıları
1 Uluslararası ticaretin başlıca teorilerine ve terminolojisini vakıf olabilmek
2 Gümrük işlemlerine vakıf olabilmek
3 Uluslararası finans ve muhasebe bilgisini iş hayatına uygulayabilmek
4 Bilgisayar ve gerekli paket program kullanım becerisine sahip olabilmek
5 Avrupa Birliği ve Türkiye’nin dış ticaret yapısını analiz edebilmek
6 Uluslararası pazarlamanın temel mantığını kazandırabilmek
7 Dış ticaretin yasal çerçevesini oluşturan başlıca hukuk kuralları ve mevzuatları dikkate almak
8 Dış ticaret firmalarının karşılaşabileceği riskleri değerlendirme ve analiz edebilme becerisine sahip olabilmek
9 Uluslararası lojistik ve taşımacılık konularına vakıf olabilmek
10 Uluslararası platformlarda çalışabilecek nitelik ve yeterliliklere sahip olabilmek
11 Sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim becerilerini kullanabilmek
12 Dış ticaret ile ilgili ulusal ve uluslar arası çerçevede güncel ve ekonomik gelişmeleri takip edebilmek