EN
  • Anasayfa
  • BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ( SÖĞÜT MESLEK YÜKSEKOKULU )

  • EN

PROGRAM AÇIKLAMA

Programımız 2005 yılında açılmış olup, aynı yıl ek kontenjandan öğrenci alımına başlamıştır. Programımız normal öğretim ve ikinci öğretim olarak eğitim vermektedir.
Birim Bölüm Söğüt Meslek Yüksekokulu / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı / 4 YY / 5. Düzey Önlisans
Birim EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Erhan GENÇ
Bölüm Başkanı
Bölüm EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Fatih ŞAHİN
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

5. Düzey Önlisans (Düzey Kodları: EQF_LLL: 5 / QF_EHEA: Kısa Düzey) ISCED Alan Kodu: 34 (İşletme ve Yönetim Bilimleri )

Bu programdan mezun olan öğrenciler Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı alanında ön lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Staj Birim Sorumlusu Yeliz YEŞİL
Staj Birim Sorumlusu Fatih ŞAHİN
Staj Birim Sorumlusu Rahmi AKBAŞ
Program Sorumlusu Fatih ŞAHİN
Bologna Sorumlusu Fatih ŞAHİN
İntibak Not Girişi Sorumlusu Fatih ŞAHİN
Amaç
Bilgi ve iletişim teknolojilerinde hızlı değişimin yaşandığı bilgi çağında kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu yönetici asistanlığı mesleğinin tüm gereklerini yerine getirebilecek seviyede mesleki bilgiyle donatılmış, en az bir yabancı dil bilen, örgütsel ve yönetsel görevlerini yerine getirirken ihtiyaç duyacağı her türlü büro araç ve gereçlerini ve alan ile ilgili büro programlarını kullanabilecek nitelikte meslek elemanları yetiştirmektir.
Hedef
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programının temel hedefi, Bilgi çağı örgütleri için gerek duyulan analiz-sentez yeteneğine sahip, bilgiyi işin gereklerine göre dönüştürebilen, çeşitli değişkenlerle problemleri çözebilen meslek elemanları yetiştirmektir.